הודעה

בהסברה שקטה לממשלת-סין את המצב האמיתי שלנו – בהחלט אין טעות, אבל כמטפחים אין עלינו בהחלט לנקוט במעשים או בדיבורים קיצוניים. במשך השנה האחרונה, כל התלמידים, התנהגו כיאות בתהליך הסברת המצב האמיתי לאנשי העולם ולשלטון, מתוך לב רחום.

אני שמח בשביל התלמידים (החיים האדירים) שהצליחו בטיפוח-תרגול בדאפא. אני גם מקווה שבעתיד, בזמן שמסבירים לשלטון את המצב האמיתי ומגישים בקשה, לא תשכחו בשום אופן את חשיבות לימוד הפא, כי כולם צריכים ללכת לקראת השלמות המלאה.

אני משגיח על כל  מה שהתלמידים עושים ועל מצב הטיפוח-תרגול שלהם. אני מקווה שכולם יפעלו טוב עוד יותר.

לי הונג-ג’י 20 ביולי 2000