דברי ברכה

לאחראים של ועידת הפאלון דאפא בהונג-קונג:

המאסטר מאחל הצלחה שלמה לועידת הפא! במקביל אני מודה לשלטון ולאזרחי הונג-קונג, שתמכו וסיפקו את התנאים, שמאפשרים לנו לערוך את הועידה הזאת בהצלחה.

כדי לגמול על תמיכת פקידי השלטון ואזרחי הונג-קונג,  בטוח שאנחנו נעביר את הטוב של הפאלון דאפא לאנשי הונג-קונג.

אני מקווה שהועידות שלנו ייערכו היטב עוד ועוד. תחת הרדיפה, עלינו לתת לאנשים להבחין במצב האמיתי ולאפשר ליותר אנשים לקבל את הפא, כדי להציל את אנשי העולם.

לי הונג-ג’י 14 בינואר 2001