כפייה לא יכולה לשנות את לב האדם

המחשבה הנכונה הנחושה היא מעבר לכל ההבנות האנושיות, מעבר לכל מחשבה אנושית והיא משהו שלא ניתן להבנה על-ידי אנשים רגילים לנצח. במקביל, היא לא ניתנת לשינוי על-ידי אנשים רגילים בגלל שאנשים רגילים לא יכולים לשנות ישויות מוארות.

הרוע ניצל את הכוח שבידי אנשים רעים כדי ליצור אסון במשך כשנתיים, כשהם השתמשו בפעולות הגסות ביותר בהיסטוריה האנושית, בכל האמצעים המרושעים ביותר – מתוך כל האמצעים הקדומים, המודרניים, הסינים והזרים – כדי לרדוף את הדאפא ואת המטפחים. המטרה היא לשנות את דעתם של מטפחי הדאפא באמצעות כפייה, כדי שהם יוותרו על הטיפוח-תרגול. זה לשווא. בהיסטוריה, כל מי שרדף את אלה עם האמונה האמיתית לא הצליח מעולם. כל זה הוא רק כדי לנצל את הופעת הרוע לשם חיזוק הדאפא וסילוק ההחזקות הבסיסיות של המטפחים, כדי שהמטפחים יוכלו להשתחרר מאזיקי האדם הרגיל והקארמה. כל אלה שנפלטו החוצה אינם מטפחים אמיתיים. למרות שבתקופה הזאת הרוע יכול להשתולל זמנית כשהוא מנוצל, בסופו של דבר הוא יסתיים בחרפה, כי בתהליך תיקון הפא הגורל שלהם הוא להיפלט החוצה. במשך כשנה, ניצל הרוע את האנשים הרעים ככלים, נקט בכל סוג ושיטות עינוי כדי להכות באכזריות ולענות את מטפחי הדאפא. למרות שאנשים רבים מתו או שותקו כתוצאה מהמכות ונשלחו לבתי חולים, זה לא שינה את המחשבה הנכונה הנחושה של המטפחים האמיתיים. המציאו כתבים מזויפים, מנעו מהתלמידים לישון, הרכיבו אשמות כדי לסדר את התלמידים, הפיצו שמועות וכו'. תחת האיום, הרמאות והלחץ של האמצעים הגסים, חלק מהתלמידים כתבו כביכול "הבטחה להפסיק את התרגול" או "הצהרת חרטה" בהכרה מטושטשת ובכוח. כל זה אינו ביטוי אמיתי מלבם של התלמידים ונעשה שלא מרצונם. למרות שיש להם החזקות, כך שהם נוצלו זמנית על-ידי הרוע ועשו את מה שהם לא היו צריכים לעשות כמטפחים, צריך להסתכל על המטפח באופן כולל. אני לא מכיר בכל זה. ברגע שהם יתאוששו, הם מיד יעשו מחדש את מה שתלמיד הדאפא צריך לעשות עכשיו, ובאותו הזמן, הם יצהירו על ביטול כל מה שהם כתבו בזמן רדיפה תחת לחץ גבוה, שגרם להכרה מטושטשת, ויצהירו שהם נחושים בטיפוח-תרגול. הצהרות של תלמידים מכל האזורים של המדינה מופיעות בכל יום בכמות גדולה. התקווה האחרונה, שבניסיון לשנות את המחשבה הנכונה של תלמידי הדאפא באמצעות כפייה ורמאות, התנפצה לחלוטין. לרוע כבר אין עוד שום דרך לשנות את הדעה הנחושה, שתלמידי הדאפא פיתחו מהבנתם האמיתית את הפא באמצעות טיפוח-תרגול ומההתבטאות של טבע הבודהא, אחרי התרוממות הבן-טי, תוך כדי טיפוח מעשי. במצב זה, הביצוע של הרוע כבר הפך לגמרי לביטוי הכעס האישי של האנשים הרעים באמצעות הכוח שבידיהם ונקיטה באמצעים הגסים ביותר.

בגלל שהרוע, שנשאר בתיקון הפא בזמן הנוכחי, ראה את האמונה הנחושה של תלמידי הדאפא הבלתי ניתנת לשינוי, הוא השתגע ואיבד את הרציונל שלו. למרות שתלמידי הדאפא אינם מתערבים בפוליטיקה ולא מייחסים חשיבות לכוח האנשים הרגילים, הרדיפה מצד הרוע בסין, שמתעלמת מהתוצאות, תגרום לחוסר אמונה מוחלט כלפי המפלגה והנהגתה ולאי צייתנות כלפי השלטון מצדם של האנשים. כלי התעמולה המפיצים שמועות לא יכולים לרמות עוד את לב האנשים, כי באותו הזמן שהרוע רודף את הדאפא, הוא תכנן גם שתוך כדי המבצע, ראש המפלגה הנוכחי יהרוס בעצמו את המפלגה ושלטונה מבפנים. זה מה שאלה שנשלטים ואנשי העולם לא יכולים לראות בבירור. התוצאה הנובעת מהכעס האישי של הפרט הופכת להיות ההכרח שאי אפשר להימנע ממנו. במהלך הרדיפה הזאת אנשי העולם יראו ביתר בירור את כל מה שהרוע עושה; תלמידי הדאפא יהיו עוד יותר רציונליים ועם ראש בהיר, מתקרבים לקראת השלמות הכבירה עם נחישות ועם בגרות בטיפוח-תרגול.

לי הונג-ג’י 4 במארס 2001