הערה על "כבוד הדאפא"

הדיון של תלמיד זה הוא טוב מאוד. זהו השוני שבין תיקון הפא לבין הטיפוח-תרגול האישי. במקביל זה משקף את הבסיס המוצק שנבנה במהלך הטיפוח-תרגול האישי. בלי החמלה של תלמיד הדאפא, האדם לא היה נחשב למטפח; תלמיד דאפא שלא יכול לאמת את הפא לא נחשב לתלמיד דאפא. בחשיפת הרוע אתם גם כן מצילים את היצורים החיים ומשלימים את העולמות שלכם.

לי הונג-ג’י 17 ביולי 2001


הערה: מאמר זה הוא ההערה לגבי המאמר "כבוד הדאפא" שפורסם באותו יום באתר מינג-הווי.