Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ממשלת צרפת מביעה דאגה בנושא רדיפת מתרגלי הפאלון גונג

נוב' 28, 2002 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

לאחרונה, משרד הנשיא בצרפת, ראש הפרלמנט הצרפתי, משרד המזכיר לענייני חוץ, יועץ לשר החוץ, שר הפנים, וכמה חברים בפרלמנט הצרפתי, שלחו מכתבים לעמותת פאלון גונג בצרפת, לעמותת פאלון דאפא גואדאלופ בצרפת, וכן למתרגלי פאלון גונג נוספים. שר החוץ הצרפתי אף ענה לשאילתא של חבר הפרלמנט הצרפתי בענין רדיפת הפאלון גונג בסין. מכתבים אלה הראו כי צרפת, ואירופה כגוף אחד, החלו לתת את דעתם לרדיפת הפאלון גונג בסין. הם גם הביעו דאגה כלפי העינויים האכזריים והמקיפים המבוצעים על ידי משטרו של ג'יאנג במשך הרדיפה שנמשכת כבר יותר משלוש שנים. צרפת והאיחוד האירופי עשו מאמצים לשפר את מצב זכויות האדם בסין. על שישה חודשים הם מעלים בפני הממשלה הסינית נושאים כמו רמיסת זכויות הומניטריות, חופש הביטוי, חופש ההתכנסות, חופש האמונה, השימוש בעינויים, ושליחת אנשים למחנות עבודה בכפיה מבלי לעבור את התהליכים המשפטיים. ראש הממשלה הצרפתי דיבר על נושא זכויות האדם עם ראש הממשלה הסיני בזמן ביקורו בסוף ספטמבר שנה זו.

כמה מהמכתבים התיחסו לאירוע בו הממשלה הקמבודית הסגירה שני מתרגלי פאלון גונג לסין, אף שהם היו תחת הגנה של הנציב העליון של האו"ם לענייני פליטים. המכתבים ציינו שחובה להגן על זכויותיהם של שני מתרגלי פאלון גונג אלה.