טאתאגאתה

בא עם האמת, הנותנת שליטה מוחלטת

עובר בארבע קצוות הארץ, רוחו קלה וחופשייה

עקרונות הפא מופצים בכל מקום בעולם האנושי

עמוסה ביצורים חיים, סירת הפא מתחילה להפליג.

לי הונג-ג'י

 13 מאי 2002