Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלים ביפן ערכו עצרת לאור נרות מול שגרירות סין במחאה על שלוש שנות רדיפה

יולי 25, 2002 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

מתרגלים יפנים ערכו עצרת לאור נרות מה-19-20.7 מול שגרירות סין בטוקיו כדי למחות אל הרדיפה של גי'אנג זמין נגד הפאלון גונג ולשלוח מחשבות חיוביות בתחילת כל שעה.

טוקיו בקיץ היא חמה מאוד, אבל המתרגלים עמדו בשורות תחת השמש הקופחת קוראים בשקט ספרי פאלון דאפא. מכוניות רבות עברו מול השגרירות ודי הרבה אנשים צעקו מילות עידוד. גם המשטרה באה לעודד.


המבוגר ביותר בין המתרגלים היה בן 65. אישה בשנות ה-60 שלה שהייתה בעבר חולת סרטן אך החלימה לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג ישנה רק שעה אחת אבל אמרה שהיא חשה מאוד אנרגטית לאחר האירוע. היא אמרה שהדאפא העניק לה חיים חדשים וכשחבריה המתרגלים בסין סובלים מהרדיפה עליה לעמוד ולספר את האמת, לאפשר לאנשים לדעת את האמת על הפאלון גונג ולקרוא להפסקת הרדיפה.