חושו וספרו

תלמידי דאפא מספרים על המצב האמיתי

חרבות חדות נפלטות מהפיות

קורעות לגזרים את שקרי הרוחות הרקובות,

הזדרזו להציל, חושו וספרו.

לי הונג-ג'י

 21 באוגוסט 2002