Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלי הפאלון דאפא ממחוז ליאו-נינג עונו באמצעות סמים בביה"ח לחולי הנפש

ספט' 2, 2002 |   מתרגל מסין

(Minghui.org)

ב-17 במאי 2002, סוכני "משרד 610" [הלשכה שנוצרה במיוחד כדי לרדוף אחרי פאלון גונג, עם סמכות מוחלטת על כל המערכות הפוליטיות בסין, כולל את המערכת המשפטית] לקחו אותי בכוח למרכז המעצר מספר 2 שבעיר לינג-יואן, במחוז ליאו-נינג. במהלך כליאתי במרכז המעצר התחלתי בשביתת הרעב. ביום השישי של שביתת הרעב , נלקחתי לבית החולים לחולי נפש לצורך עינויים. מנהל ביה"ח לחולי הנפש ואנשי הצוות הרפואי קשרו אותי למיטה והזריקו לי סוגי סמים מגוונים רעילים וסמי הזיה כדי לענות אותי. בביה"ח זה, היו יותר מ-20 מתרגלי הפאלון דאפא שעונו ברמות שונות.

במשך הזמן נשארו רק ארבעה מתרגלים, כולל אותי. שלושת המתרגלים האחרים היו ליו יו-פנג, שן גוּאוֹ-לאן ו-לואן דא-ווי. בעודנו נרדפים על ידי הרוע, בזהירות והתחשבות באפשרויותינו, החלטנו לברוח. עד מהרה מצאנו את ההזדמנות ועזבנו את ביה"ח. בכל אופן, כולנו היינו חסרי-בית. הממונים על הבטחון הציבור עצרו את מתרגל פאלון דאפא ליו יו-פנג לאחר שחזר הביתה. הוא הועבר למחנה העבודה בכפייה צ'או-יאנג ששם המשיכו לענות אותו.

לאחרונה "משרד 610" ו"הצוות הפוליטי הביטחוני" בעיר לינג-יואן חטפו יותר מ-20 מתרגלי פאלון דאפא מהכפר החקלאי וכלאו אותם במרכז המעצר. בנוסף, "הצוות הפוליטי הביטחוני" הממונה על המחוז ההוא מחפש אחרי, ומאתר פעילויות של פאלון דאפא במפעלים שונים, מכרות, כפרים, ערים ורחובות. הם אספו מומחים לשטיפות מוח ובריונים כדי להכין עוד סיבוב של רדיפה בקנה מידה גדול.

הפקידים הרשמיים -הפושעים בעיר צ'או-יאנג ובעיר לינג-יואן רשעים באופן קיצוני. לדוגמא, עוד בשנת 1996, הפקידים הרשמיים בתקופת הממשל בעיר צ'יאו-יאנג רדפו אחרי המתרגלים בכל מקום. החרימו את רכושם הפרטי של המתרגלים, חומרי פאלון דאפא, וסחטו קנסות רבים. בתחילת שנת 1996, הם אפילו עצרו תשעה סייעים מתנדבים של פאלון דאפא. בקצרה, הפקידים הרשמיים היו בין הראשונים שהפיצו את הרדיפה בהרחבה נגד מתרגלי הפאלון דאפא.