Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

לחשוף את הרשע בכל מקום בפני התושבים המקומיים (עם הערת המאסטר)

נוב' 17, 2003 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

הערת המאסטר:

חשיפת השוטרים המרושעים והאנשים הרעים ופרסום מעשיהם הרעים משיגים השפעה עצומה של זִעזוע האנשים המרושעים הבלתי רציונליים האלה וריסונם, ובה בעת, באמצעות הבהרת האמת לאנשים באותו אזור, חושפים באופן הישיר ביותר את הרדיפה המרושעת ומעלים את המודעות הציבורית לגביה. זוהי גם דרך מצוינת להציל את האנשים שהורעלו ורומו על ידי השקרים. אני מקווה שכל תלמידי הדאפא והתלמידים החדשים בסין יעשו זאת היטב.

לי הונג-ג'י 15 בנובמבר 2003 תוקן ב-8 באוקטובר 2005

5


 

המאסטר אמר בהרצאות הפא שהרוע מחוץ לסין הרודף את הפאלון גונג נכשל כישלון חרוץ. אפילו בסין עצמה, הרדיפה מצד הרוע הולכת לכיוון של כישלון. היות שתיקון הפא הוא בשלביו האחרונים, והיות שהרוע בתהליך של סילוק מוחלט ואינו יכול להגן על קצה אחד מבלי לאבד את הקצה השני, אז למה הרוע עדיין משתולל בכמה אזורים? כמובן, יש יותר מסיבה אחת, אבל בהתבסס על הידע שלי על המאורעות האחרונים שהתרחשו באזור שלנו במהל תיקון הפא, ומצבים באזורים אחרים שאני יודע מחיפוש באתר קלירוויסדום (מינג-הווי), אני חושב שיש היבט אחד שבו איננו פועלים מספיק היטב, ושאפילו התעלמנו ממנו. אינני מתכוון לומר שהתרשלנו בשליחת מחשבות נכונות או בחשיפת הרוע באינטרנט, אבל התעלמנו מחשיפת הרוע המקומי לתושבים המקומיים.

מניסיוננו, לאפשר לתושבים המקומיים, כולל המשפחות, החברים, השכנים והמכרים של מבצעי הפשעים, לדעת על הפשעים שנעשו ברדיפה של מתרגלי הדאפא באזור מגוריהם – זו אחת הדרכים האפקטיביות ביותר לסלק את הרוע ולהבהיר את האמת באופן יסודי ועמוק יותר. המאמר All Falun Dafa Disciples Illegally Imprisoned in Xiangcheng City, Henan Province Have Been Released הוא מקרה מוצלח של מתרגלי דאפא ששיתפו פעולה כגוף אחד ובאופן פעיל חשפו את הרשע המתבצע באזור המקומי. כדי להבהיר את הנושא הזה יותר ביסודיות, אשתף את ההבנות שהשגתי לאחרונה ואת הניסיון של מתרגלים באזורי. אני מקווה שזה יוכל לעזור למתרגלים עמיתים באזורים מסויימים בסין, בקיץ 2003 חשפנו בהיקף גדול את הפשעים שבוצעו על ידי סגן ראש מרכז המעצר המחוזי. מבצע הפשעים הזה לא חסך כל מאמץ לדבוק בראש הראשי של הרוע מאז התחלת הרדיפה, ורדף מתרגלי דאפא באופן פנאטי. בארבע השנים האחרונות כמעט כל המתרגלים שהיו עצורים ללא עילה חוקית במרכז המעצר, הוכו על ידו באכזריות. הוא השתמש באמצעים שפלים ולא אנושיים לענות מתרגלים. אף על פי שחשפו אותו באתר קלירוויסדום הוא סירב לשנות את דרכיו והמשיך לרדוף את המתרגלים המקומיים. במאמץ שלנו לחשוף את פשעיו, המתרגלים באזור שלנו עבדו יחד והדביקו עלונים של הבהרת אמת בכל הרחובות והסימטאות של העיר. מספר ימים לאחר מכן, פרסם עיתון מקומי חדשות על כך שמרכז המעצר עומד במרכז של חקירה ורה-ארגון. בה בעת, מההיבט של הבהרת האמת והצלת אנשים, כתבנו מכתב גלוי לאשתו של אותו מבצע פשעים, ולבנו הלומד בתיכון. הפצנו את המכתב הגלוי הזה כחומר הבהרת אמת. שמנו דגש על יחידת העבודה של אותו פושע, על סביבת בניין מגוריו, על מקום העבודה של אשתו, ועל הסביבות הסמוכות. את החומר הזה או ששלחנו בדואר, או שחילקנו בעצמנו. מטרתנו הייתה לאפשר לאנשים שהכירו אותו לדעת את האמת. הרגשנו שזו הייתה הדרך האפקטיבית ביותר לסלק את הרשע ולהבהיר את האמת באופן עמוק ויסודי יותר. כמובן, כאשר אנו כותבים מכתב או מכינים עלון, עלינו לתת תשומת לב לבחירת המילים הנכונות ולשימוש בטון הנכון כשמכוונים לאנשים שונים. ברמה הבסיסית אנחנו מצילים אנשים ומבהירים את האמת. אנחנו לא נוקמים כמו אנשים רגילים, אז עלינו להיות רחומים, והבעתנו צריכה להיות טובת לב. עם זאת, כשמדברים על מבצע פשעים, עלינו להציג את החגיגיות של הדאפא ואת כבוד הדאפא. הבהרת האמת שניסחנו התפרסמה במאמר An Open Letter to the Wife of Chaoyang District Detention Center Deputy Director Hao Naifeng.".

מיד לאחר מכן שמענו שכל מתרגלי הדאפא שנעצרו באופן לא חוקי במרכז המעצר המחוזי שוחררו, חוץ מכמה שגזרו עליהם מאסר בבתי כלא וכבר נשלחו משם למקומות אחרים. חבר לספסל הלימודים של אותו מבצע פשעים אמר למתרגל דאפא שהוא "לעולם לא יעשה את זה שוב [לרדוף מתרגלים]" במהלך התקופה הזאת קיבלנו סיוע ממתרגלים מחוץ לסין. אותו חבר של מבצע הפשעים גילה לנו שבמהלך אותה תקופה מרכז המעצר קיבל אין-ספור קריאות טלפון, ורישום השיחות האלה גרם לערימה גדולה של ניירת.

באמצעות הפעילות הזאת השגנו באופן ספציפי יותר הבנה לגבי חשיפת הרשע באופן כללי וחשיפת הרשע המתרחש בסביבה המקומית לתושבים המקומים. עם זאת, אם להיות מדויק יותר, באותו זמן קיבלנו עידוד רק על פי התוצאה, ולא הבנו את זה בצורה יותר ברורה ורציונלית מתוך הפא, מה שגרם לנו להיתקל בכמה מכשולם במאמצינו האחרונים לחשוף את הרשע המקומי באזור הגדול יותר. אסביר זאת יותר בסוף המאמר.

לחשוף את הרשע זה לא המטרה: המטרה שלנו היא לסלק אותו. המטרה היסודית היא להבהיר את האמת ולהציל אנשים. כדי להבהיר את האמת באופן אפקטיבי יותר נחוץ להבין את המנטליות של אנשים רגילים: לאדם רגיל אכפת יותר מפרונקל על צווארו מאשר מ-40 רעידות אדמה שאירעו באנטרקטיקה. במילים אחרות, לאנשים רגילים אכפת יותר מדברים המתרחשים סמוך אליהם, והם רגישים ביותר לשינויים של עצמם ושל סביבת החיים שלהם. לכן, אנחנו יכולים לבסס את הבהרת המאת שלנו על עבודה זו כדי להשיג תוצאות טובות יותר. אנחנו יכולים לראות את זה ממקרה אחד מסוים. ביום פסטיבל האביב, מתרגל עמית הותקף מול הבניון בו הוא גר. הרבה אנשים צפו במתרחש והשוטרים הפיצו שקרים בין אלו שעמדו מסביב ורימו כמה מהם. לאחר מכן כתבנו מכתב גלוי לתושבי הבנין, והכנו עלונים לחשוף את הרשע ולהבהיר את האמת על האירוע הזה, והפצנו אותם בעיקר באותה שכונה ובסמוכות לה. הפיד-בק היה אדיר. האנשים לא רק קראו את העלון בעצמם, אלא העבירו אותו בין חבריהם ועמיתיהם לעבודה. הסיבה שהשגנו תוצאה כזאת הייתה משום שהאירוע התרחש ממש לידם, אז הוא היה נגיש להם. כמו כן הרגשנו שבמידה מסוימת זה היה יותר משכנע מאשר לחלק עלונים המתארים דברים אחרים. מאותה סיבה. נקודה ראויה לציון היא שעלינו לקחת בחשבון את ביטחונו האישי של המתרגל העמית ושל משפחתו כאשר אנחנו מכינים עלונים הנוגעים למתרגל מסוים.

לאחרונה קיימנו פעילות אחרת להציל מתרגלים עמיתים שנעצרו לתקופות ארוכות במרכז מעצר אחר בתחומי העיר, על ידי חשיפת הרשע הקורה במקום והבהרת האמת בהיקף אזורי רחב יותר. בשל מצבם של מתרגלים עמיתים נתקלנו בבעיות. זה מזכיר לי את השימוע השני שהתקיים ב-7 באוקטובר בבית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני של אילינוי. לפני השימוע הפצנו במהירות את החדשות בין המתרגלים, וכולנו שלחנו מחשבות נכונות לעניין הזה. כולנו יודעים שהתוצאה הייתה שהשופט אישר את ההלחטה המקורית שלו. לאחר מכן הבנתי בהדרגה שאין זה מוטעה לשלוח מחשבות נכונות, אבל אנחנו פיתחנו גם החזקה לתוצאה של המשפט הזה, וזה מוטעה. אני ממש מתחרט של דנתי על זה עם עמיתיי המתרגלים בזמן אמת בנוגע לשימוע. עשיו קרתה אותה בעיה. באמצעות שיתוף התנסויות הרגשנו שהתוצאה אינה טובה כמו בפעם הקודמת, וכשהסתכלנו אחורה נזכרנו שכאשר חשפנו את סגן המנהל של מרכז המעצר לא היו לנו כל החזקות ופשוט רצינו לחשוף את הרשע ולסלק אותו. לא הייתה לנו רדיפה אחרי שום דבר אחר, והתוצאה הייתה מדהימה. אבל בפעילות הזאת הייתה לנו תחושת רדיפה כה חזקה! אף על פי שזה עדיין מתרחש, זה כבר חשף את ההחסרות שלנו כגוף אחד. למעשה, הפא הוא מה שחושף את הרשע. רק כאשר אנחנו נטמעים אל תוך הפא, שוללים ומסלקים את הרדיפה המרושעת מעמקי לבנו בלי שום מושגים אנושיים מעורבים, יכול להתבטא הכוח חסר הגבולות של הפא.

היות שאני עדיין מנסה להרחיב את הבנתי, אפסיק כאן. מתרגלים עמיתים, אנא תקנו והשלימו את המאמר שלי אם תמצאו בו משהו שאינו הולם.