Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

איש עיוור אומר "פאלון דאפא הוא טוב!" ומקבל גזר-דין של שנה וחצי בכלא

נוב' 29, 2003 |   מתרגל בסין

(Minghui.org)

מעסה עיוור בעיר צפונית עובד בבית יתומים. הוא איש טוב וישר. הוא לא היה במצב כלכלי טוב אבל בכל-זאת אימץ ילדה עיוורת. צוות בית-היתומים היה נוהג להתעלל ביתומים. הוא ניסה לשכנע אותם להפסיק, אך ללא הצלחה. כשהוא דיווח על ההתעללות למפקח, הוא פוטר כתגובה.

ב- 2001 הוא פנה לעירייה לערער על מצב התעסוקה שלו. באותו הזמן היו עוד הרבה אנשים בעירייה שבאו לערער. כשהוא התחיל לדבר על פאלון גונג עם האנשים מסביבו, הוא אמר בכנות: "פאלון גונג הוא טוב. הם (המתרגלים) מאוד טובים. אפילו בעמדם מול הרדיפה, הם תמיד טובים. אם כל האיכרים היו מתרגלים פאלון גונג, לא היינו צריכים תקנות נוספות". כששמעו אותו אומר את זה, המשטרה שמה אותו במעצר ליותר מ- 10 ימים. אז הם פשטו על ביתו וגזרו עליו שנה וחצי בכלא. כיוון שהוא עיוור ולא יכול לעבוד בכלא, גזר-הדין שלו בוצע מחוץ לכלא תחת מעקב.

שכמשטרו של ג'יאנג התחיל לרדוף את הפאלון גונג, הוא שמע שדובר בתוכנית הטלוויזיה "ראיון בפוקוס" על תקרית ההצתה העצמית. הוא אמר למשפחתו שההצתה הייתה התחזות, ולא לסמוך על הטלוויזיה. אפילו אדם עיוור יכול להבחין בין טוב לרע, אני חושב שאלו שיכולים לראות את הניתוח של ההצתה העצמית בהילוך איטי יהיו מסוגלים לראות את האמת, להחליט בעצמם, וכך לבחור עתיד מזהיר.