Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פקיד ברמה גבוהה מהקונסוליה הסינית נעדר ממשפט דיבה

דצמ' 20, 2003 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

18.12.2003 (טורונטו)

לאחר שנתבע בעוון הוצאת דיבה על ידי איש עסקים מקומי, סגן הקונסול הכללי בטורונטו, מר פאן שין-צ'ון, סרב לשלושה זימונים כולל זימון חלופי שניתן על ידי בית המשפט הגבוהה לצדק. מר פאן נרשם כעט כנעדר מהמשפט.

ב-25 לאפריל 2003, מעט לאחר שמספר ההרוגים כתוצאה ממגיפת הסארס, עיתון "טורונטו סטאר" פרסם מכתב מאת איש העסקים המקומי ג'ואל צ'יפקר שהביא את דאגתו מכך שההסתרות של מגיפת הסארס הם שהביאו להתפשטותה של המחלה בטורונטו.

במשך 4 השנים האחרונות מר צ'יפקר גם כתב מכתב מכתבים ועתר לקונסוליה הסינית בטורונטו, בכדי להביא לסיום רדיפת הפאלון גונג בסין שם הורי אשתו סבלו מעינויים קשים ועתה חיים בגלות.

ב-1 למאי 2003 מכתב תגובה מאת מר פאן הופיע באותו עיתון בו הכחיש מר פאן את הטענות בדבר הסתרת העובדות לגבי הסארס, וניצל את ההזדמנות בכדי להאשים את מר צ'יפקר ומרגלי פאלון גונג אחרים בכך שיש להן "מטרות סמויות" ו"מניעים נסתרים". הוא גם טען כי צ'יפקר ואנשי פאלון גונג חברים בכת.

מר צ'יפקר טוען כי התקפתו הכתובה של מר פאן נגדו ונגד אמונותיו נושאת דמיון מדאיג לתעמולה המדינית בסין. "חמותי נעצרה, חושמלה והוכתה על ידי שוטרים בסין רק מפני שהיא נעמדה בשקט כנגד הרדיפה של ג'יאנג זמין." אומר מר צ'יפקר. "הכפשת שמה כ'חברה בכת רעה' וקלקול אמונתה בפאלון גונג היא אחת הדרכים העיקריות בהן משתמש ג'יאנג זמין בכדי לבצע את הרדיפה, על ידי הזנת שנאה כנגד הפאלון גונג בעם"

מר צ'יפקר ממשיך, "כפי שאינו בפסיקתו מה- 3 לדצמבר של בית המשפט הפלילי של האומות המאוחדות כנגד אמצעי התקשורת של רואנדה על חלקה של תעמולה השנאה שלהם הצתת רצח העם , תעמולת שנאה כזו מאד מסוכנת. שקרים מסוג זה הם כלי הנשק שמשים לחיסול מתרגלי הפאלון גונג בסין וזה מפחיד שפקידים סיניים מפיצים את אותה שנאה כאן בקנדה."

מר צ'יפקר מסיים, "אני רוצה שהדיפלומטיים הסיניים יידעו שבמידה והם יבחרו ללכת בדרכו החולה של מנהיג סין לשעבר ג'יאנג זמין , ויבצעו פשעים כנגד הפאלון גונג , שמותיהם ייחשפו והם יצטרכו לשאת בתוצאות למעשיהם."

מר צ'יפקר אומר כי יש לו הוכחה לכך שפקידים של הקונסוליה הסינית בטורונטו ערכו עצרת שנאה בכדי לגנות את הפאלון גונג. הוא אומר גם שהם שלחו חומרי הסתה לבכירים בממשלה בכל קנדה וביקשו מהם שלא לתמוך בבוחרים שמתרגלים פאלון גונג בקנדה. במשך השנה האחרונה הם ערכו במשרדי הוויזה שלהם תערוכת תמונות שמאשימה את מתרגלי הפאלון גונג בפשעים נוראיים, טענות שארגון אמנסטי כינה: "לא מוכחות" "שקריות" ו"מסע תעמולה מאסיבי".

באוגוסט 2003 הגיש מר צ'יפקר את תביעת הדיבה כנגד מר פאן בבית המשפט העליון של אונטריו. עור דינו פיטר דואנארד, שמתמחה בדיבה, קיבל שיחת טלפון ממר פאן מיד לאחר קבלת הזימון הראשון שטען: "אני מסרב לקבל את הזימון, אני דיפלומט."

אף על פי כן מר דואנארד חולק עליו.

"בכתיבת מכתב זה והבאתו לפרסום, הנאשם פעל בזדון, באמונה רעה ולמען מטרות לא ראויות," טוען מר דואנארד. "בעושה כן הנאשם פעל מחוץ לגבולות תפקידו הרשמי והאו באופן אישי חשוף לתביעה."

דובר של משרד החוץ הקנדי גם ציין את גבולות החסינות במקרה זה: "מר פאן... נהנה רק מחסינות קונסולארית חלקית בהקשר למעשיו בתפקידי הקונסוליה." הדובר אמר לתחנת הטלוויזיה 'שושלת טאנג החדשה'. "חסינות דיפלומטית אינה חסינות קונסולארית שלה טווח מוגבל."

אנשי קשר:

פיטר דאונארד 416-865-4369

ג'ואל צ'יפקר 416-709-8678