Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

טייוואני העושה עסקים בסין הוכרח לחתום שאין לו קשר לפאלון גונג כדי לשחרר את עובדיו מהמשטרה

דצמ' 8, 2003 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

בשנה שעברה, חבר שלי השקיע בנדל"ן בסין. מאחר ואנשי עסקים מטיוואן הם לעתים קרובות מטרות לחטיפה ולהם משפחות שנעלמו, הוא שכר 2 שומרי ראש.

הוא שכר מישהו לצילום סדרה של תמונות לצורך פרסום הנדל"ן. ברקע באחת התצלומים היו מטעי במבוק עם גבר יושב במדיטציה, משתהה בקסם המסורת המזרחית.

עם זאת, בגלל תמונה זו, כמה עובדי החברה נשלחו ללשכת הביטחון הכללי ועוכבו במשך זמן רב. בסופו של דבר, תחת לחץ של לשכת הביטחון הכללי, הם נאלצו לחתום על מכתב המבטיח כי אין להם שום קשר עם הפאלון גונג לפני שהם יכלו להשתחרר. אין מתרגלי פאלון גונג בחברה. עם זאת, גם חברה השומרת חוק לא היתה מסוגלת לברוח מסוג זה של הטרדה. סוגים אלה של פעולות מצד לשכת הביטחון הכללי בסין, הפוגעת בזכויות האדם, הביאו סימנים להצטננות יחסי מסחר בלבם של הטיוואנים עם סין.

חברי סיכן את בטחונו האישי רק כדי לעשות עסקים בסין. בכל אופן, הוא לא עשה כסף. במקום זאת, הממשלה ולשכת הביטחון הציבורי רדפה אותו. הוא חמד את התנאים הטובים שתוארו לפניו וקנה את שקרי השלטונות . לאחר שנסע לסין, הוא הבין שהוא רומה. הוא הבין שבסין אפילו בטחון אישי לא מובטח, שלא להזכיר בטחון ציבורי, מצב כלכלי טוב, או יחס הוגן מהממשלה. חברי, חזר לטיוואן ולא חולם יותר על למצוא זהב בסביבה העסקית בסין.