Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אל תפרידו בין פרוייקטים של תיקון הפא. "לדרך אדירה אין כל צורה" אבל היא קיימת כשלם (עם הערת המאסטר)

פבר' 20, 2003 |   צ'ינגפנג מצפון אמריקה

(Minghui.org)

לאחרונה מספר מתרגלים ערכו שיתוף ניסיונות והתבוננות בנוגע לתביעה כנגד האנשים הרעים יוזמי הרדיפה.תוך כדי שיתוף מצאנו כי בין אם מתרגלי דאפא משתתפים בפעילות או לא, כל מחשבה של כל מתרגל משחקת תפקיד חשוב ומכריע.כל עוד אנחנו מתרגלים בתקופת תיקון הפא אנו ניבחן כגוף שלם.

תהינו מדוע אנו נמצאים במצב שכזה רק כשטיפלנו בנושא התביעה. תוך כדי שיתוף עם מתרגלים נוספים הבנו לפתע כי למעשה, מצב זה אינו ישים רק לגבי נושא התביעה, כי אם לכל נושא בו אנו עוסקים. זה רק שבנושאים משפטיים, צדק ואי-צדק באים לידי ביטוי בצורה ברורה יותר ע"י התוצאה הסופית של ניצחון או הפסד, והחומרה של הרדיפה מתבטאת באופן יותר ברור.

למעשה, למרות שאנו מציבים לעצמנו משימות שונות, הרוע אינו נוהג עמנו בהתאם למשימות השונות.כל משימה בוחנת אותנו כגוף שלם, וההצלחה או הכישלון של כל משימה מייצגים את היחס שלנו כגוף שלם כלפי המשימה עצמה.כל זאת בא לידי ביטוי בממד האנושי כלהלן. אם אנו חושבים כי עבודה מול גופי התקשורת היא באחריות קבוצת התקשורת בלבד, אז מה שיבוא לידי ביטוי בממד הזה הוא שהעבודה שעושה קבוצת התקשורת לא תהיה מוצלחת, ומעט עיתונאים יבוא למסיבות העיתונאים שלנו. אם אנו חושבים כי ביצוע משימות הטלוויזיה הם באחריות צוות הטלוויזיה בלבד, אז מה שבא לידי ביטוי בממד הזה הוא שלתוכניות הטלוויזיה שלנו לא תהיה השפעה רבה בהסברת האמת ומעט אנשים ייצפו בתוכניות. אם כולנו נחשוב כי אחריות הבהרת האמת היא רק בידי צוותי חדרי השיחה באינטרנט וצוות שליחת הפאקסים, אז מה שיבוא לידי ביטוי בממד הזה הוא קושי רב בפריצת מחסומי המידע בסין. אם נחשוב ששליחת מחשבות אמיתיות מול השגרירויות והקונסוליות של סין כסוג של התחיבות או פעולה שיש לבצע בזמן מסוים או כעניינים של אנשים אחרים, אז מה שיבוא לידי ביטוי בממד הזה הם צורות רבות של בעיות והפרעות.

כאשר אנו כיחידים נוהגים במשימות שלא יועדו לנו כעניינים של אנשים אחרים, הגוף השלם שלנו יחולק מיד ליחידות קטנות רבות, והכוח החזק של הגוף השלם יוחלש ויחולק לכיסי כוח מפוזרים. מעבר לכך, כאשר אנו דבקים בדעות שונות או עוסקים בויכוחים בינינו, אנו מחלישים עוד יותר אחד את השני.

המטרה לשמה מופרדת משימת הצלת היצורים החיים למשימות שונות היא לשם הנוחות בביצוע המשימה הכוללת, ולא כדי ליצור חלוקות שונות. עלינו עדיןh לנהוג כגוף אחד שלם ועלינו להיות מסוגלים עדיין ליצור גוף אחד שלם בכל זמן ובכל מצב - כך המצב הנכון אמור להיות. עשויות להיות לנו הבנות שונות של הפא (חוקים ועקרונות) הנובעות מרמות טיפוח השונות.אין על ההבדלים הללו להחלישנו כי אם לחזקנו. עלינו ללכת יחדיו באותו הכיוון ולתמוך אחד בשני. עלינו להתייחס לכל עניין כאילו הוא שלנו, להבין בצורה ברורה כל עניין ולהבין כל עניין מתוך הפא ככל הניתן, כדי שלא ליצור שום הפרדה בתוך הגוף השלם שלנו. רק אם ניישם כל זאת נוכל להדביק את קצב התקדמות תיקון הפא. אם לא ננהג כך, לכוחות הרוע לא יהיה שום צורך לנסות ולהפריד בינינו משום שאנו עצמנו כבר הפרדנו ופירקנו את עצמנו לחתיכות רבות. האין זו השמטה גדולה? כמו כן , עלינו ליחס חשיבות רבה ללימוד הפא ולשים לב שלא להזניח לימוד פא משום שאנו עסוקים. המחשבות האמיתיות והמעשים הישרים שלנו באים מתוך הפא. כוחות הרוע רוצים לגרום לנו להיות עסוקים מכדי ללמוד את הפא, ובכך לגרום לנו בעצמנו להיפרד מהפא. בסין, הדרך שבה רודף הרע את התלמידים היא ע"י למנוע מהם בכוח לימוד פא ותרגול, ובכך להפריד אותם מהפא. בנוגע לתלמידים מחוץ לסין, הרוע גורם לנו להיות עסוקים עד לנקודה בה נדמה לנו כי אין לנו יותר זמן ללמוד את הפא. יש מתרגלים שמופרעים ע"י הרוע עד לנקודה בה ההכרה המרכזית שלהם אינה חזקה מספיק אפילו בשביל לקחת את הספרים ביד וללמוד את הפא, מה שגורם לנו באופן לא מודע לקבל את הרדיפה.

ברגעים האחרונים של תיקון הפא, עלינו להתמזג ולהשלים אחד את השני בצורה מושלמת כדי ליצור גוף שלם, משוחרר מכל השמטות. היקום כולו יהיה מושלם ויכיל את הכול. הוא יהיה מורכב מחלקיקים שנמצאים בחפיפה עם הפא. אם מרכיב כלשהו שאינו טהור יסתנן פנימה, היקום כולו כבר לא יהיה טהור, וזה מצב אסור ביקום החדש. לכן עלינו להציב לעצמנו דרישות קפדניות. כל משימה בתיקון הפא היא באחריותו של כל תלמיד בתקופת תיקון הפא. לגבי משימות שאיננו יכולים להשתתף בהן, עלינו עדיין להביט בהן עם מחשבות ישרות, כדי למנוע סתירה של כוחנו.

"עניינו הוא גם עניינך ועניינך הוא גם עניינו." ("הרצאת פא בוועידת הפא בוושינגטון די.סי 2002").

ההתהוות של עניין זה איננה הדאגה המשותפת והאיחוד שאנשים רגילים מדברים עליהם, אלא היחס שלנו של אחריות כלפי הפא, והדרישות המינימליות ביותר מאתנו כישויות אמיתיות הנושאות באחריות למרכיבים הישרים של היקום.

רמתי האישית מוגבלת, לכן בבקשה ציינו כל דבר שאינו הולם.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 הערת המאסטר:

"נאמר היטב. נתיב הטיפוח של כל אדם הוא שונה, הדרך שבה כל אחד מאמת את הפא היא שונה, הסטטוסים החברתיים שלהם שונים, התעסוקות שלהם שונות והסביבות שלהם שונות, אבל הם כולם יכולים לטפח. זהו הנתיב שהדאפא מעניק למטפחים שלו. תלמידי הדאפא הם גוף אחד, ואני מאשר כל דבר שהם עושים במהלך תיקון הפא – הם כולם עושים מה שתלמידי דאפא צריכים לעשות. גישות שונות הן בעצם הדרך החובקת-כול שבה תפקידים מחולקים באופן דינמי בביצועים של הפא, ועוצמת הפא היא השתקפות של הגוף האחד."

לי הונג-ג'י 16 בפברואר, 2003

עדכון: 8 באוקטובר, 2005 (עדכון אחרון: 10 בנובמבר, 2005) (עדכון נוסף הוכנס ב-13 באפריל 2015) עודכן בתאריך 30/9/2015