Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

החזקות גורמות למתרגלים נזק רב

מרץ 25, 2003 |   מתרגל בסין

(Minghui.org)

אני מטפס על עצים היטב, תמיד מטפס על עצים ועמודי חשמל בכדי לתלות שלטים וכרזות. הבהרתי את האמת, חילקתי עלונים ופרסמתי חומרי דאפא בבטחה. אולם באופן לא מודע, פיתחתי החזקה של קנאה, מנטליות של התפארות ומנטליות תחרותית. הרגשתי מאוד מאושר מכיוון שהרוע לא יכול היה לראות אותי כאשר אני תולה כרזות. תמיד הייתי מאוד מרוצה כאשר מתרגלים עמיתים שיבחו אותי אישית.

עקב החזקות אלו, הרוע ניצל את הפרצה שהשארתי. פעם אחת, כאשר תליתי כרזה, נפלתי מגובה העץ למעלה מעשרה מטרים מעל הקרקע ונפגעתי קשות. העצם בעקבי השמאלי נשברה, החוליה ה-12 במותני נשברה לחתיכות, החוליות התעקמו קשות, צלעותיי נשברו, וסימני שבר ניכרו באגן הירכיים. יש לי ילדה בת 11 חודשים ואישה אשר אינה יכולה לטפל בה לבדה. ייאוש, חרטה, צער וכאב הגיעו יחד. במצב של חוסר הכרה, ראיתי את המורה מגיע ואומר

"אל תזוז, אני אחליף את החוליה"

באומרו זאת, הוא לקח חוליה והחליף את השבורה . למרות זאת, הרופאים אמרו שאהפוך לצמח. אולם תודות לכוחו של המורה, הייתי מסוגל לעמוד אחרי 25 ימים ולעבוד בחווה לאחר 40 ימים, כולל סחיבת פריטים שמשקלם יותר מ-100 פאונד בקצב מהיר. אנשים סביבי אמרו כמה מופלא הוא הפאלון גונג. אולם התייחסתי לזאת גם כשיעור.

מקרים נוספים דומים הופיעו באזורנו. לדוגמא, מתרגלת הלכה לבייג'ינג מספר פעמים בכדי לעתור. מניפה שלטים ועוברת באמצעות מחשבות נכונות, היא נרדפה באכזריות ע"י הרוע ונפגעה קשות, היא עדיין אינה מסוגלת ללכת. היא הייתה נחושה באמת ואיתנה ועל כך כולנו הערצנו אותה, כמה מאיתנו אף יותר מדיי. אנשים, אפילו מאזורים שכנים, הגיעו לחלוק איתה חוויות אחרי ששמעו את סיפורה, והללו אותה על גדולתה ואיתנותה.

"זה עניין רציני מאוד בטיפוח-תרגול. רק כשנוהגים לפי הדאפא הזה זה יכול להיות נכון. אתם לא צריכים ללכת בעקבותיו או להאזין לו בגלל שיש לו יכולות על-טבעיות, כוחות שמימיים או בגלל שהוא יכול לראות כמה דברים. אתם תעשו לו רע, כי הוא ייפתח את ההחזקה של התלהבות ויגמור בזה שהוא יאבד הכל, הכל ייסגר לו והוא ייפול" (ג'ואן פאלון)

אני חושב שלכל אחד יש נתיב בטיפוח משלהם . אין מודלים לחיקוי. המתרגלת העמיתה הזאת חושבת על עצמה כמישהי חשובה למדיי, דבר אשר מאוד מסוכן.

לא משנה מה אנחנו עושים, עלינו לעשות זאת עם סיבה, חוכמה ומחשבות נכונות חזקות. לכל אחד מהמתרגלים שלנו יש נקודות חזקות וחלשות הייחודיות לו. בתקופה ייחודית זאת בהיסטוריה, עלינו לתמוך ולסלוח אחד לשניעל מנת לעלות ברמה כגוף אחד ולהתקדם יחד. בואו נפחית את האבדות, בואו לא נשאיר לרוע הזדמנויות לנצל ונשמיד את הרוע והשדים הרקובים לחלוטין.