הערה על מאמר של מתרגל

הרעיונות במאמר הזה מוצגים היטב, ולמחבר יש הבנה ברורה מאוד של תיקון הפא של המאסטר ושל אימות הפא של תלמידי הדאפא. אם כל תלמידי הדאפא היו יכולים להיות כה רציונליים וצלולי דעת, עם מחשבות נכונות ופעולות נכונות במהלך אימות הפא, הרדיפה לא הייתה קיימת עוד, ולא היו שום פרצות שהרוע יכול היה לנצל. אין זה משנה עבורי מי כתב את המאמר. כל עוד מה שמוצג [במאמר כלשהו] הוא אפקטיבי לאימות הפא של המתרגלים, אני מעודד את זה – אפילו במקרה שהמאמר נכתב על ידי מישהו המתנגד לנו. זה משום שאנחנו בעצם מצילים את כל הישויות החיות, וכל עוד הרדיפה לא הסתיימה, ומסע הטיפוח של מתרגלי הדאפא לא הושלם, זה מאפשר לאנשים הזדמנות ונותן להם תקווה.

לי הונג-ג'י
29 באוגוסט 2003
תוקן ב-8 באוקטובר 2005