Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

לשיר שבחים על המאסטר ועל הדאפא (עם הערת המאסטר)

אוג' 30, 2003 |   תלמיד דאפא מסין

(Minghui.org)

להלן כמה מהבנותי במהלך טיפוח תיקון הפא ולימוד הרצאות המורה. פשוט רציתי לחלוק אותם עם חברים מתרגלים. במשך התקופה של התנוונות והרס, לישויות היקום הישן עדיין יש את טבע הבודהא. אולם, בזמן שהרקיע הגדול נמצא בתקופה של התפוררות, אף ישות לא יכולה לברוח, וגורל זה הוא בלתי נמנע. אז באשר לטבע הבודהא של ישויות היקום הישן, זה בלתי אפשרי להביא להם כל תקווה לגבי תמיכה בקיומם. המורה הגיע, הביא אתו את הפא המקורי ביותר, המושלם ביותר, והכל מקיף ונכנס לתוך התקופה הזו של ההיסטוריה של היקום שכבר קרובה לשלב של התפוררות. דבר זה יצר את הגורל של כל הישויות ביקום הישן, כמו גם את הבסיס השלם עבור הישויות שיהיו מסוגלות להיכנס ליקום החדש-לחלוטין. זה היה המורה שהביא את התקווה לחיים לישויות היקום הישן, וזה היה המורה שהעניק לישויות היקום הישן את האפשרות להיכנס לעתיד שאין לו קשר לעבר שלהם.

בכל אופן, בשל היווצרותה של מחשבה אחת, המורה הפך להיות המשאלה הגדולה של היקום הישן, והפא החדש לחלוטין של היקום שהמורה הביא התפרש ע"י הישויות של היקום הישן כמשהו של היקום הישן ההוא ---- הובן כתמצית של מה שאומת והוארו אליו ביקום הישן ההוא -- והם ראו במורה ישות של היקום הישן ההוא. אז ישויות היקום הישן, והכוח הזה שנוצר ע"י היקום הישן, עשו הערכה למורה ודאפא באמצעות שימוש בדרך החשיבה והתבונה המעוותות וצרות האופקים שלהם, והם מעולם לא יכלו להגיע לנקודת המבט הנכונה לגבי מערכת היחסים בין המורה, תיקון הפא, הדאפא ומטפחי הדאפא. הם אפילו מגיעים עד לניסיון להשפיע בעורמה על המורה, ובאופן חמור מכשילים את תיקון הפא בכוונה לכפות את מה שהם רוצים על הדאפא החדש-לחלוטין. לנוכח הכבוד הגדול ללא גבולות של הדאפא והמוסריות אדירה, זה הפך בעצם לדרך בה ישויות אלו בוחרות לאבד את העתיד שלהם, ולעבור השמדה עצמית.

הכוח הישן של היקום פעל על בסיס רעיונות מנוונים ועקרונות של תקופת ההתנוונות וההרס של היקום הזה, וכל מה שהם הטילו על המורה, תיקון הפא, דאפא ומטפחים -- והמצוקות העצומות שיצרו לישויות הקוסמוס הישן -- יצר מבחן חמור האם או לא ישויות בעלות תודעה של היקום הזה יכולות להיכנס לעתיד, ובאיזה אופן מתרגלי הדאפא של היום יכנסו לעתיד. עבור מטפחי הדאפא של היום, כיצד הם מבינים את המורה ואת הדאפא וכיצד הם באמת בנחישות מאמינים במורה ונשארים יציבים בדאפא -- זהו עניין מאוד חודר, מסובך ורציני. זה מפני שלמורה ולפא החדש לחלוטין של היקום אין קשר ליקום הישן ולישויות היקום הישן. במילים אחרות, כל מה שהכוח של היקום הישן עושה, וכל מה שהוא כופה על המורה ועל דאפא נמצאים בתוך התחום שלו עצמו; ברמה המעשית וגם ברמה המהותית הם אינם חוקיים, והמורה אינו מכיר בהם. אני חושב שאי הכרה זו מבוטאת בהבטחות שתלמידי דאפא חתמו עם המורה במהלך ההיסטוריה, ובמשימה ההיסטורית של הצלת ישויות בעלות תודעה אשר מבוצעת ע"י תלמידי הדאפא של היום. איננו יכולים להיות אבודים בתוככי כל מה שנכפה עלינו ושבמהרה יסתיים.

הכוחות הישנים, בהתאם לעקרונות ורעיונות המנוונים של היקום הישן, אוכפים דברים ומשתדלים להשפיע בעורמה על ההתבטאויות של המורה ותלמידי הדאפא ביקום הישן הזה. למשל, כמו שהמורה אמר בהרצאות שלו, הם השתמשו בגונג של המורה ליצור דמות של המורה כדי להפריע למטפחים, והם הגיעו עד כדי שימוש בגופו החיצוני של המורה לגרום להפרעות. למשל, הכוחות הישנים סידרו שלשאקיאמוני ולמורה יהיה יום הולדת באותו יום. ברדיפה המרושעת הזו, העניין הזה של "שינוי ימי הולדת" הוליך שולל והרעיל את לבבותיהם של כל כך הרבה אנשים בעולם ושל ישויות בעלות תודעה. הכוחות הישנים סידרו עבור כמה מתרגלים "להגיע לשלמות מלאה" באמצעות קארמה של מחלה. אמונתם היא: פא כה עצום כזה קשור לבטחון עתיד היקום, לכן מטפחים חייבים להיבחן בקפדנות ומסולקים -- בוחנים האם המטפחים של היום, בעימות עם ה"מציאות" האכזרית, יכולים עדיין להשאר יציבים בטיפוח ולא להטיל ספק או לוותר. הם אפילו תכננו צרה עצומה ורעה כזו כמו ה"הצתה העצמית". משתמשים בדרך זו כדי לסלק ישויות בעלות תודעה ביקום, שהם רוצים לסלק. זה כולל כפיית מתרגלי ותלמידי דאפא לכתוב "מכתבי וויתור", "מכתבי חרטה" ודברים אחרים כדי לגרום למטפחים להיכשל, מגיעים עד כדי שיטות הרוע כמו "כיתות טרנספורמציה" ודברים אחרים דומים, המכוונים להרס המוחלט של המטפחים. סוגי דברים אלו בתוך הסידורים של כוחות הישנים הם ספציפיים ומסובכים, אולם התוצאה היא שתוך תיקון הפא הם לא רק הורסים את הישויות בעלות תודעה ומסלקים את המתרגלים, הם גם מבצעים את ההרס עצמי שלהם באותו הזמן.

הבנתי העיקרית היא כזאת: המורה והדאפא, שלא ניתן להתייחס אליהם ולשבח אותם באמצעות שפת היקום הישן, הם באופן מהותי אינם קשורים ליקום הישן, לישויות בתוך היקום, או לרעיונות וסידורים של הכוחות הישנים. כוחות היקום הישן, המוגבלים בתוך תחום כוחם, יצרו את הביטוי של אכיפת הדברים הישנים והמנוונים שלהם על המורה והדאפא, וביטוי זה נראה "מוצק וממשי" לישויות בעלות תודעה בתוך התחום הזה. אולם, זה בכלל לא הרצון המקורי והביטוי האמיתי של המורה, וזו לא הדמות האמיתית של דאפא. במקום זאת, אלו אשליות שקריות שהכוחות הישנים יצרו בשביל ישויות בעלות תודעה של הקוסמוס בתוך התחום שלהם במהלך בחירת הרס עצמי שלהם. בעולם האנושי, האשליות האלו מתבטאות כאין-ספור שקרים אכזריים, ואפילו כביטוי מצבים "מוצקים וממשיים" של מטפחים ומתרגלים, והם אפילו מעיזים לעשות דברים למורה. אנשים בעולם מאמינים שהם אמיתיים, הרבה מטפחים מאמינים שהם אמיתיים, אבל ישויות בעלי תודעה האלה שרומו לא יכולים באמת לדעת את המצב האמיתי. כל "העובדות והתופעות המוצקות" הן בדיוק הפעולות של הכוחות הישנים בתהליך ההרס העצמי שלהן, והן גם מבחנים חמורים לישויות בעלי תודעה ולעתידם של המטפחים. הביטויים של מה שנכפה על המורה, הדאפא ותלמידי הדאפא יסתיימו עם מות היקום הישן. וזה בדיוק במהלך תהליך זה שתלמידי דאפא יכולים לקיים את הבטחותיהם, ולסיים את המשימות הנהדרות, ההיסטוריות שלהם. כאשר היקום החדש-לגמרי יוצג, הישויות בעלות התודעה שיהיו בו, ישוחררו לגמרי ממצב של להיות מרומים על ידי הכוחות הישנים, ויצפו במשאלה גדולה של המורה והחסד ללא גבולות של בודהא. הישויות, מלאות הערצה אין סופית והכרת תודה שלא ניתן להביע, יתנו את הכבוד הגבוה ביותר לחלוטין למורה המוערך, לורד-בודהא ומורה נערץ , אשר העניק את כל זה שהוא חדש לחלוטין, אותו אנחנו לא יכולים להגדיר או לשיר את השבחים אפילו עם השפה שלנו של היקום החדש-לחלוטין.

בתקופה הזו, כאשר הביטויים האחרונים של היקום הישן מסתיימים במהירות, אנשי העולם, ובמיוחד המוני המטפחים שרומו על ידי כל האשליות השקריות שנוצרו על ידי הכוחות הישנים, צריכים להיות יותר מאי פעם רציונליים וצלולי דעת. "ניתוק" מהמורה והדאפא, חוסר כבוד למורה ולדאפא, הכחשת תיקון הפא ואימות הפא -- ולא משנה באיזה אופן אנשים ישתמשו במילים יפות או בתירוצים כדי לסלף ולהצדיק את ההתנהגות הזאת -- זה לא נכון. אפילו כאשר מסתכלים על זה עם עקרונות היקום הישן, זה לגמרי לא נכון, וישנם הפסדים ברורים ומוצקים, שהחיים של אדם עצמו סובלים. ה"סולידי, מוצק" שקרים ו"עובדות" המומצאות על ידי כוחות היקום הישן לא יכולים להפוך לסיבה שמטפח אמיתי ונהדר יפקפק במורה והדאפא. ואם מישהו משתמש בזה כדי לתת לעצמו תירוץ להליכתו בדרך לא נכונה, אז החלק שניתן לו התירוץ ללא ספק ילך עם ההתפוררות של היקום הישן. אבל בעתיד, שעוצב על ידי הפא הנהדר ביותר, אם חלק מסוים מהחיים של האנשים שהוארו בדרך הרעה יכול עדיין לשרוד, הנזקים שנגרמו בכך שהם לא היו אחראיים לעצמם בלתי ניתנים להשבה. אני רוצה לומר לאנשים האלה שהוארו בדרך הרעה: אל תשתמשו בתירוצים של הכוחות הישנים שהטילו עליכם להגן עליהם, והגנו על עצמכם, ואל תחשבו שבהתבסס על אחרים באותו מצב התקן של היקום החדש יונמך, ואפילו יותר גרוע, אל "תמשכו מטה" את המתרגלים היציבים מתוך קנאה. העתיד הנפלא של יצור חי איננו בגדר הדמיון שלו, וגם עתידו לא נקבע על ידי התכנון שלו. לא נותר עוד הרבה זמן במהלך תיקון הפא, והתוצאה האמיתית של העתיד נקבעת על ידי התנהגות הנוכחית של אדם. הסתכל אחורה וזכור האם אכן עשית התחייבות בעבר, ובבירור הכר במשימה הנוכחית של תלמידי דאפא. הערך כמה סיכויים שנותרו!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הערת המאסטר

הרעיונות במאמר הזה מוצגים היטב, ולמחבר יש הבנה ברורה מאוד של תיקון הפא של המאסטר ושל אימות הפא של תלמידי הדאפא. אם כל תלמידי הדאפא היו יכולים להיות כה רציונליים וצלולי דעת, עם מחשבות נכונות ופעולות נכונות במהלך אימות הפא, הרדיפה לא הייתה קיימת עוד, ולא היו שום פרצות שהרוע יכול היה לנצל. אין זה משנה עבורי מי כתב את המאמר. כל עוד מה שמוצג [במאמר כלשהו] הוא אפקטיבי לאימות הפא של המתרגלים, אני מעודד את זה – אפילו במקרה שהמאמר נכתב על ידי מישהו המתנגד לנו. זה משום שאנחנו בעצם מצילים את כל הישויות החיות, וכל עוד הרדיפה לא הסתיימה, ומסע הטיפוח של מתרגלי הדאפא לא הושלם, זה מאפשר לאנשים הזדמנות ונותן להם תקווה.

לי הונג-ג'י 29 באוגוסט 2003 תוקן ב-8 באוקטובר 2005