לוועידת הפא במונטריאול, קנדה

שלום לכולם! במהלך המאמצים ללא הפוגה של תלמידי הדאפא בשנים האחרונות, ובאמצעות הבהרת האמת שלכם, אנשי העולם נעשו יותר ויותר צלולים. הצלתם עוד ועוד ישויות חיות, ובאותו הזמן אתם יוצרים את העתיד של תלמידי הדאפא. זה ראוי לשמחה וראוי לשבח.

בוועידות הפא אתם מסכמים ללא הרף [את הדברים שלמדתם ושעברתם]. במהלך אימות הפא ובמימוש צורת הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא עדיין קיימות החסרות. הֲפיקו את המרב מהניסיונות הטובים, חזקו את המחשבות הנכונות, וזה יאפשר לכם לעשות אפילו טוב יותר את הדברים של תלמידי הדאפא.

ועידת הפא הזאת היא התאספות כבירה של תלמידי הדאפא, והיא גם ביטוי של הקמת המוסריות האדירה של תלמידי הדאפא. אין להרפות, בואו נפעל אפילו טוב יותר ברגעים האחרונים. אני מאחל לכם הצלחה מלאה!

לי הונג-ג'י
20 ביוני 2004