הניחו את הלב האנושי, הצילו את אנשי העולם

תלמידי הדאפא כגוף כולל עברו את שלב הטיפוח-תרגול האישי. בזמן הנוכחי, בשל ההתקדמות המהירה של השטף העצום של תיקון הפא, השלב שבו תלמידי הדאפא מאמתים את הפא מתקרב גם הוא לסיום, וההיסטוריה תיכנס בקרוב לשלב חדש. החל מעכשיו, במיוחד תלמידי הדאפא בסין, על מתרגלים הן חדשים והן ותיקים להניח את הלבבות האנושיים שהם אחזו בהם במשך תקופה ארוכה ולהתחיל להזדרז להציל באופן מקיף את אנשי העולם. ברגע שהשלב הנוכחי הזה יחלוף, הסינון הגדול הראשון של ישויות חיות יתחיל. כתלמיד דאפא של תקופת תיקון הפא, השחרור האישי אינו המטרה של הטיפוח-תרגול. כשבאתם, הצלת ישויות חיות הייתה השאיפה הכבירה שלכם והאחריות והיעוד שהעניקה לכם ההיסטוריה בתיקון הפא. לכן כמות גדולה של ישויות חיות הפכה ליעד שלכם להצלה. תלמידי דאפא, אין לפספס את האחריות האדירה שהוענקה לכם במהלך תיקון הפא, ועל אחת כמה וכמה אין לאכזב את הישויות החיות האלה. אתם כבר התקווה היחידה ליכולת שלהם להיכנס לעתיד. לכן על כל תלמידי הדאפא, המתרגלים החדשים והוותיקים, לפעול ולהתחיל להבהיר את האמת באופן מקיף. במיוחד תלמידי הדאפא בסין, על כל אחד לצאת החוצה להבהיר את האמת, להיות כמו פרחים שפורחים בכל מקום, בלי לפספס אף מקום שבו יש אנשים. כשיש אנשים שרוצים ללמוד את התרגול אחרי הבהרת האמת, צריך לארגן בהקדם האפשרי לימוד פא והוראה של התרגול. הם יהיו הקבוצה הבאה של תלמידים שיטפחו.

באותו זמן שמבהירים את האמת, יש להדגיש את לימוד הפא. אין לקרוא או להפיץ עוד את הכתבים המזויפים של השדים הרקובים המערערים את הפא, ושהופצו על ידי הרוע שניצל את המתרגלים שלמדו את הפא באופן גרוע ושהיו להם לבבות אנושיים כבדים. שימרו על מחשבות נכונות ופעולות נכונות, שימרו על ראש צלול והצילו באופן רציונלי ומקיף את אנשי העולם.

לי הונג-ג'י
1 בספטמבר 2004