לוועידת הפא האירופית בשנת 2005

לכל תלמידי הדאפא המשתתפים בוועידה: שלום!

תלמידי הדאפא בסין שעברו יותר מחמש שנים של רדיפה, תלמידי הדאפא האירופים ותלמידי הדאפא בכל העולם עשו – במהלך חשיפת הרדיפה, הבהרת המצב האמיתי והצלת ישויות חיות – את מה שתלמידי דאפא צריכים לעשות. בזכות המאמץ המשותף של תלמידי הדאפא, האמת כבר הובהרה בכל העולם, ולרוע לא יהיה שום מקום להסתתר בו. זה מראה באופן מלא את הגדולה של תלמידי הדאפא של פא אמיתי ושל אמונה ישרה.

המשיכו כולכם במאמצים! ההיסטוריה האנושית אינה מיועדת לכך שהמטרה הסופית תהיה להיות בני אדם. ההיסטוריה האנושית גם אינה מיועדת להיות גן שעשועים לרוע לבטא את האכזריות שלו. ההיסטוריה האנושית נוסדה למען תיקון הפא, ורק תלמידי דאפא ראויים להציג כאן את הדרם.

אני שוב מאחל הצלחה לוועידת הפא של תלמידי הדאפא!

לי הונג-ג'י 15 בינואר 2005