Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

דיווח מצולם: פאלון גונג באתיופיה

נוב' 29, 2005 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

בשנים האחרונות יותר ויותר אתיופים מאזורים שונים למדו על הרדיפה בסין. רבים מהם התחילו לתרגל את האומנות הסינית העתיקה.

התמונות למטה מראות פעילות של אתר תרגול באובנס-גרופ: לימוד הפא, הבהרת האמת ותרגול קבוצתי.

לימוד קבוצתי

חלוקת פליירים

התרגיל השני - מדיטציה בעמידה

תרגיל חמישי - מדיטציה בישיבה