Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בית הסוהר שא-יאנג פאן-ג'יאה-טאי ממחוז הוביי רודף מתרגלי פאלון גונג באכזריות

נוב' 30, 2005 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

מאז החל בית הסוהר שא-יאנג פאן-ג'יאה-טאי ממחוז הוביי לעצור באופן בלתי חוקי מתרגלי פאלון גונג, נעצרו כ- 80 מתרגלים הנתונים לשטיפת מוח ועינויים פיזיים ונפשיים.

אחרי שמתרגל הפאלון גונג לייאו יואן-הואה השתחרר ב- 2004, הוא חשף דרך האינטרנט את הרדיפה ממנה סבל בבית הסוהר הזה. בדצמבר 2004, תוכנית חדשות של CCTV  (תחנת הטלוויזיה הממלכתית של סין - המת') שידרה דיווח כוזב בנושא, המכחיש את כל העובדות על הרדיפה הזו. בינתיים, מר ליאו ומתרגלים נוספים שחשפו את הרדיפה נעצרו שוב באופן בלתי חוקי.

מתרגל פאלון גונג צ'נג שיאה-באו הוא מאזור שיאנג-פאן . הוא נעצר ב- 20 ביוני 2001 ונשלח לבית הסוהר הזה ביולי 2002. מאחר וסבל עינויים בתקופה ממושכת, בריאותו לא היתה טובה. בבוקר ה- 11 באוגוסט 2004, כאשר ישב על המיטה, האדם שפיקח עליו חשב שהוא מתרגל את התרגילים ודיווח עליו לשומרים. השומרים דרשו מארבעה אנשים להביא את מר צ'נג בכוח למפעל ללבנים וניסו להכריח אותו לבצע עבודות בכפיה. מר צ'נג סירב והמשטרה נתנה לארבעה בריונים להכות אותו באכזריות. מר צ'נג הוכה עד למצב של חתכים וחבלות בכל גופו, ורגליו היו שחורות וסגולות. מאוחר יותר הוא הועלה לכבשן על מנת לחשוף אותו לטמפרטורה גבוהה. בנוסף, הם גלגלו קרון עם משא של מעל 500 קילו של לבנים על קרסוליו וגרמו לו לפציעה עמוקה.

מתרגל הפאלון גונג שינג גוואנג-ג'ון הוא מאזור שיאנג-פן. הוא נדון לחמש שנות מאסר בגלל שתרגל פאלון גונג. הוא נעצר ב- 2001 ונשלח לבית הסוהר הזה ביולי 2002. בריאותו התדרדרה בשל זיהום בעור בעת ששהה במרכז המעצר. ב- 2003 מר שינג היה בפיקוח הדוק כבר מספר חודשים. הרדיפה הארוכה גרמה לרגליו של מר שינג התחלה של ניוון, ומאוחר יותר לא היה מסוגל ללכת עוד. למרות זאת, השומרים עדיין התייחסו אליו באותה אכזריות. מר שינג החל בשביתת רעב במחאה על הרדיפה בתקופת השנה החדשה הסינית של שנת  2004. חמישה ימים לאחר מכן , הוא נשלח לבית החולים, אך מצבו נעשה שם רציני יותר וחייו היו בסכנה. בית הסוהר שיחרר אותו לבסוף בערבות בחודש מרץ 2005על מנת שיוכל לקבל טיפול רפואי.

אנו מקווים שאנשים עם תודעה של צדק יעזרו לעצור את הרדיפה הברוטאלית הנמשכת בסין כנגד אנשים טובים.