תשובה לתלמידי הדאפא בפרו

תלמידי הדאפא בפרו:

קיבלתי את מכתבכם. עבדתם קשה, אני כבר מודע היטב למצב שלכם.

הטיפוח-תרגול של תלמידי הדאפא הוא בדיוק טיפוח בין אנשים רגילים, זה דבר שאף פעם לא היה בהיסטוריה. אם אדם רוצה ללכת היטב בדרך שלו, אז יהיו קשיים. ללכת קדימה למרות הקשיים זה כדי לאמת את הדאפא, להציל ישויות חיות, לסלק את התכנונים של הכוחות הישנים, ולהתנגד לרדיפה. הדברים האלה לא היו קיימים בטיפוח-תרגול ההיסטורי בעבר. תלמידי הדאפא הם החלוצים, לכן במהלך הטיפוח-תרגול לפעמים פועלים היטב ולפעמים לא יודעים איך לפעול. כשיש קשיים, שבו ולימדו יותר את הפא. כל עוד אתם עם מחשבות נכונות ופעולות נכונות, לא יהיו מבחנים שאי אפשר לעבור אותם.

הניסיון הוכיח שהדרך שבה הלכו תלמידי הדאפא היא נכונה, וגם שהם הלכו בה באופן טוב מאוד. בעקבות התקדמות תיקון הפא, הכול יהיה עוד יותר טוב ותלמידי הדאפא יהיו עוד יותר בשלים. אני יודע שהקשיים שאתם ניצבים מולם ייפתרו תוך כדי התקדמות תיקון הפא, ועם ההבשלה שלכם והמאמצים שלכם. אני מקווה שתפעלו טוב עוד יותר, כי תלמידי הדאפא הם התקווה של הישויות החיות.

לי הונג-ג'י
17 בדצמבר 2005