Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

רדיפתן האכזרית של מתרגלות במחלקה מס' 7 של כלא הנשים בהיילונג-ג'יאנג, במהלך קיץ 2005

דצמ' 30, 2005 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

הסוהרים במחלקה מס' 7 של כלא הנשים בפרובינצית היילונג-ג'יאנג רודפים את מתרגלות הפאלון גונג באכזריות רבה תוך שימוש במגוון טכסיסים. סוהרי הכלא גם מעודדים אסירות פליליות לענות את המתרגלות כרצונן. למתרגלות הפאלון גונג בכלא אין שום ערבות לבטחונן האישי.

באחת הפעמים, הפושעת יו ג'ון-לינג השתמשה בכתפות של מקטורן כדי לחנוק את המתרגלת גב' פו גואי-צ'ון עד שאיבדה את הכרתה. סוהרי הכלא לא אמרו דבר.

המקרים הבאים הם פשעים שבוצעו נגד מתרגלות פאלון גונג ע"י סוהרי הכלא במחלקה מס' 7 בכלא הנשים בפרובנצית היילונג-ג'יאנג בקיץ 2005:   ב- 31 למאי 2005, מתרגלות שהוחזקו באופן בלתי חוקי במחלקה מס' 7 עונו בצורה חמורה כיוון שלאות מחאה הן שבתו רעב, סירבו ללבוש את מדי הכלא וסירבו לשתף-פעולה עם מסדר ההתפקדות. את העינויים ביצעו סוהרים ואסירות פליליות.

ב- 1 ביוני 2005, כיוון שסירבו ללבוש את מדי הכלא וסירבו להתפקד כאסירות, המתרגלות ג'אנג יאן-הואה, גואן פנג-לאן ושי פנג-לי נקשרו באזיקים לצינור מים בחדר-כביסה, בגובה של 1.4 מטר. האסירה הפלילית ליו יאן-פינג, אותה עודדו הסוהרות קאנג יא-ג'ן וצוי יאן, האחראיות על מחלקה מס' 7 והסוהרות לין ג'יאה ו-ווא שווה-סונג שהיו האחראיות באותה שעה. המתרגלות נאלצו להישאר על רגליהן. לא הרשו להן לישון בלילה ואסרו עליהן לשנות תנוחה. לאחר חצות גואן פנג-לאן סבלה מכאב בטן והחלה לפרכס. היא סבלה כאבים בכל גופה. האסירה הפלילית שנשלחה ע"י הסוהרות לא הסכימה לשחרר אותה מהאזיקים ואיימה שאם היא לא תסכים לדרישות שלהם היא לא תורשה לישון ושהן (האסירות הפליליות) מפחדות שהסוהרים צופים בהם באמצעות המוניטור (מצלמות הווידאו).

ב-2 ליוני המתרגלות וואנג ג'ין-יואה, ליו הונג-שיאה ובה לי-ג'יאנג נקשרו באזיקים בחדר-הכביסה בשל סרובן ללבוש את מדי הכלא וסרובן להתפקד. הן לא הורשו לישון. השוטרים רצו לכפות אותן באזיקים לצינור מים בגובה 1.4 מטר. המתרגלות התנגדו בכל כוחן, אך לבסוף נכפתו באזיקים לצינור המים ביד אחת בלבד. למרות כפיתה זו המתרגלות הצליחו איכשהו לשבת על דרגש קטן במהלך הלילה.

ב-22 ביוני, המתרגלות שהיו כלואות בחדר הכביסה הועברו לחדר ריק. מעניהן המרושעים כפתו אותן בשתי הידיים לשלב הגבוה ביותר בסולם של מיטות קומותיים. כל המזרונים הוסרו והמתרגלות לא הורשו לשבת. רגליהן של המתרגלות ג'אנג יאן-הואה ו-וואנג ג'ין-יואה היו נפוחות בצורה חמורה מהעינוי הממושך הזה, אך למרות זאת השומרים לא נתנו להן לישון. כך זה נמשך עד ה-1 ביולי, עשרה ימים ולילות.

ב-2 ליולי, בעקבות מחאה קבוצתית של המתרגלות במחלקה, הסוהרים בסופו של דבר החזירו את המזרונים למיטות. ג'אנג יאן-הואה ו-וואנג ג'ין-יואה הורשו לנוח.

בצהרי ה-6  ביולי, סוהרי הכלא קראו למתרגלת ג'אנג יאן-הואה לחדר שאינו מצוייד במצלמות מעקב. הסוהרות הורו לאסירות פליליות להפיל אותה לריצפה. הן עיקמו וסובבו את זרועותיה מאחורי גבה, וכפתו אותה באזיקים לנקודה הגבוהה ביותר במיטת קומותיים, כשאצבעות רגליה בקושי נוגעות בריצפה. האזיקים נשאו את כל משקל גופה וכך היא הוחזקה תלויה במשך כשעה בעודה סובלת מכאבים עצומים. לאחר מכן נתלו ארבע מתרגלות נוספות אחת אחרי השנייה באותה צורה של עינוי קיצוני זה.

כיוון שמחתה נגד רדיפת מתרגלות עמיתות, בה לי-ג'יאנג נכלאה בתא צינוק קטן ב-3 ליוני וסבלה מהעינוי האכזרי של "האכלה-בכפיה". המענה המרושעת הוסיפה לתמיסת האכלה כמות מלח הגדולה פי עשר מהמקובל. לאחר שבה לי-ג'יאנג שוחררה מתא הצינוק הקטן היא שבתה רעב כחודשיים. המרושעים האכילו אתה בכפייה שלוש פעמים ביום דרך צינור. כל יום היא סבלה מכאבים נוראיים. בעבר בה לי-ג'יאנג סבלה ממחלת לב חמורה, צהבת בי וקוליציסטיטיס. כל המחלות הללו נעלמו לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג.