Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אוקראינה: ועידת פאלון גונג לשיתוף התנסויות נערכה בהצלחה בקייב

יוני 2, 2005 |   מתרגל מאוקראינה

(Minghui.org)

בין התאריכים 20/5 עד 23/5/2005 נערכה בהצלחה בעיר קייב, בירתה של אוקראינה, ועידת פאלון גונג לשיתוף התנסויות. בועידה השתתפו מתרגלי פאלון גונג מאוקראינה, רוסיה, ביילרוס, לאטביה, ישראל, גרמניה ושבדיה.
אולם וועידת הפא
תרגול קבוצתי בחוץ

ביום הראשון המתרגלים למדו מ"ג'ואן פאלון" וכתבים אחרים, כולל את הרצאתו האחרונה של המורה. ביום השני סימן תרגול התרגילים בחוץ את תחילת הפעילויות לקידום פאלון גונג ולהעלאת מודעות הקהל לרדיפה המתרחשת בסין. הוועידה החלה אחה"צ, כששישה מתרגלים מספרים את התנסויותיהם בטיפוח האישי או בהבנות בקשר להתקדמות בתקופת תיקון הפא.

בסיום הוועידה המתרגלים ערכו קונצרט בפארק ליד המשרד הנשיאותי. ההופעה כללה ריקודים, שירה, ניגון סולו בפסנתר, קריאת פואמות והופעת תופי מותניים. הקונצרט היה שלוו ומלא הרמוניה, הביצועים הנהדרים נגעו עמוקות ללב  קהל הצופים הגדול.


תמונות שצולמו בעת הקונצרט

מתרגלי פאלון גונג עורכים מצעד מרשים בעיר הבירה קייב

ביום השלישי, נערך מצעד מרשים במרכזה של קייב. הכרזה "אמת חמלה סובלנות" (ברוסית) לוותה בכרזות בשפות אחרות. בצורה חדורת כבוד ורצינות, אחדים מהמתרגלים עטויי לבן נשאו בידיהם תמונות המנציחות מתרגלים שאיבדו את חייהם ברדיפת המפלגה הקומוניסטית הסינית את הפאלון גונג בסין.

המצעד בקייב היה יחיד במינו, ולכן משך בני אדם רבים, שקיבלו עלונים בשמחה. הוא החל בכיכר אלגנט, והגיע לאחר רגעים אחדים לשגרירות הסינית בקייב, ל- 10 דקות של שליחת מחשבות נכונות, ואז המשיך. לפני המשרד הנשיאותי ומשרדי הממשלה, ובכיכר אירופה, הייתה הופעת ריקודים וחולקו עלונים. המצעד הסתיים במרכז העיר קייב הישנה.