Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

למנוע מהרגשנות להפריע בטיפוח

אוג' 19, 2005 |   מתרגל דאפא בסין

(Minghui.org)

מספר מתרגלים שאני מכיר סבלו לאחרונה מהפרעות של רגשנות. זה התבטא בעיקר בכך שהם מצאו בן זוג שהתאים למושגים שלהם. לדוגמא: מתרגל אחד נהנה משירים עתיקים, ופוגש מישהי שנהנית מזה גם כן. מתרגל אחד מעריך אנשים בעלי ידע, מוכשרים ומודעים לפרטים, ובת זוגו אכן קוראת ספרים רבים, מוכשרת מבחינה מקצועית, ומבצעת דברים תוך שימת לב. במקרים כאלה, בני הזוג מאוד מחבבים האחד את השני ואף יכולים לחשוב שנפגשו בשל קשר גורלי.

אך כשזה מגיע לנישואין, בן הזוג שלא מתרגל יכול לבקש מזה שמתרגל לוותר על הטיפוח, להתפשר בדרך כלשהי, להפסיק להיות בקשר עם מתרגלים אחרים, או לא לצאת החוצה להבהיר את האמת. אם המתרגל לא מסכים, הקשר מסתיים. למרות שמתרגלים אלה לא נכנעו ללחץ הכבד של הרדיפה, כמה מהם נכנעו כשנתקלו במצבים כאלה.

אני מוצא שקשה לראות דברים בבהירות כשאתה לכוד בתוך זה. מישהו יכול להתייחס לזה בטעות כאל קשר גורלי, ולשקוע בו מבלי להיות מסוגל למצוא את הדרך החוצה. אך כשכמה מתרגלים יצאו ממצבים כאלה, הבנו כי העלמנו עין מהתאווה, שאיפשרה לאלמנטים הרעים להשתמש בהשמטות שלנו כדי להרוס אותנו. כשהבנתי זאת, התעוררתי לפתע. לכן, הזכרתי למתרגלים רווקים, ולכאלה שיוצאים לפגישות היכרות (date), שאנחנו מוכרחים לשים לב לנושאים האלה. למעשה המורה הזכיר זאת פעמים רבות. אני רק רוצה לומר שלפעמים מצבים כאלה הם מאד מבלבלים.

כמה מתרגלים עלולים לחשוב שאין זמן לצאת לפגישות היכרות, בהתייחס לתקופת הזמן המיוחדת בה אנו נמצאים. האם זה אומר כי בתקופת זמן אחרת או בסביבה רגועה, נוכל לצאת לפגישות היכרות, להינשא ולשקוע ברגשנות? אני חושב שעלינו להשתפר בתוך הפא (חוק). ההבנה הנוכחית שלי היא כי להינשא או לא להינשא זה לא העניין, בדיוק כפי שלאכול או לא לאכול בשר לא עושה את ההבדל העיקרי. נקודת המפתח היא אם יש לך החזקה לאכילת בשר, או החזקה לרגשנות (או לתאווה). אם מישהו יוכל להגיע לשלמות המלאה רק בזכות זה שיישאר רווק, האם לא כל רווק בעולם הזה יוכל להגיע להגשמה?

היבט נוסף הוא מטרת הנישואין. אם מישהו, שאולי התמיד מאוד בטיפוח לפני הנישואין, מתחתן בשל תאווה, הוא עלול להילכד בתוכה לאחר הנישואין, מבלי שיוכל לצאת מזה. לפי ההבנה שלי, המורה אמר לנו שנישואין מתאימים לחברה הרגילה. מתוך הבנה זו, אם יש מישהו שמתאים כבן זוג, הנישואין עצמם הם לא העניין העיקרי.

לאחרונה הבנתי כי רגשנות היא רק אלמנט. כששוקעים בה עלולים לחוש שמחים, כועסים, עצובים או נרגשים. זהו עניין של בני אדם, ולמישהו יהיו רגשות טובים רק כשהוא שקוע בתוך העניין הזה. אם אתה מרגיש שרגשנות היא נפלאה, למעשה, אתה עדיין אדם רגיל.

הדברים האמורים הינם ההבנות המוגבלות האחרונות שלי. אנא העירו באדיבות על כל דבר שאינו הולם. הא- שי.