מסר איחולים

לתלמידי הדאפא הנוכחים בוועידת הפא של אטלנטה: ברכות!

אני רוצה ראשית לאחל לוועידה הכבירה הזאת הצלחה מלאה. אני מקווה שכולכם תשיגו משהו מהוועידה ותפעלו היטב בדרך שנשארה לפנינו.

תלמידי דאפא, אתם אור מוזהב בעולם האנושי, התקווה של אנשי העולם, תלמידי-פא שעוזרים למאסטר, ומלכי-פא עתידיים. התקדמו במרץ, מוארים שעל הארץ: כל דבר של היום יהיה התפארת של העתיד.

לי הונג-ג'י
31 בדצמבר 2005