Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

"משרד 610" אסר לפרסם מודעות נעדרים כדי לטייח את האונס בפרובינצית הא-ביי

יאנ' 11, 2006 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

לאחרונה "משרד 610" בפרובינצית הא-ביי הורה לסוכנויות החדשות לא לפרסם ולא לשדר מודעות נעדרים המתייחסים לגברת האן יו-ג'י וגברת ליו ג'י-ג'י. אנשים חשבו שזה מוזר ותהו איך מישהו מעוניין לאסור מודעות צנועות. כתוצאה מכך, יותר אנשים שמו לב לאמת החשובה.

מתרגלים כתבו את המכתב הבא לתקשורת בעיר טאנג-שאן כדי לחשוף את האמת על רדיפת הפאלון גונג ולגרום לאנשים להיות מודעים לפלאי הפאלון גונג:

מה קורה כאשר מתגלה איסור שידור הודעה של אדם נעדר? - הפשע שמנסים להסתיר

חברים נכבדים בחוגי התקשורת:

לאחרונה אולי קיבלתם פקודות מ"משרד 610" בעיר טאנג-שאן שאוסרות באופן ברור שידור הודעה על חיפוש של שתי נשים.

מי הן שתי נשים אלו? מדוע "משרד 610" שם כל כך הרבה דגש על זה בלי לתת שום סיבה? האם אינכם חושבים שזה מוזר?

אנשים מרושעים הכי פוחדים להיחשף. מה שמסתתר מאחורי האיסור הוא פשע איום ונורא ביותר שהדהים את העולם – שוטר בעיר ג'ואו-ג'ואו אנס שתי נשים הגונות! הבה נסתכל פנימה על הסיפור.....

[לסיפור המקרה נא לגשת ל: http://he.minghui.org/?p=10514]