Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אוסטריה: "זה נורא ואיום" - מתרגלים חושפים קצירת איברים מקורבנות חיים

אוק' 9, 2006 |  

(Minghui.org)

בשבת ה-16 לספטמבר 2006, מתרגלי פאלון גונג ארגנו יום מידע בכיכר סטפן בווינה, כדי ליידע את הציבור המקומי על פגיעת המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס) בזכויות אדם. דגש הושם על קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים.

אנשים מכל העולם מסתובבים בכיכר סטפן, ובמיוחד קבוצות תיירים סיניים. סינים, כמו גם מערביים רבים, צילמו תמונות של השלטים ולוחות התמונות. גם מערביים מאוד התעניינו בתמונות, למרות שחלק מן הלוחות מלאים רק בכותרות ובמשפטים בסינית.

מספר גדול של מבקרים עברו בדוכן המידע, כיוון שפעילויות מתרגלי הפאלון גונג משכו תשומת לב רבה. במיוחד הרשימו את המבקרים חמשת תרגילי המדיטציה העדינים של הפאלון גונג, שהודגמו ע"י המתרגלים. שיחות אינטנסיביות נשמעו בין עוברים ושבים לבין המתרגלים במהלך חלוקת העלונים.

מרבית העוברים ושבים הוכו בהלם מהאכזריות של פשעי המק"ס נגד האנושות. רבים לא שמעו שעבירות כאלה מתבצעות כיום בסין. מספר אנשים אמרו לנו שהם אסירי תודה על כך שישנם עדיין אנשים שחושפים פשעים שקשה להסבירם.

במת האינפורמציה

חותמים על העצומה

קריאת הכותרות על לוחות התמונות

הדגמת תרגילי הפאלון גונג

לא רק אוסטרים וגרמנים הביעו עניין בפעילויות שלנו, אלא גם הונגרים, איטלקים, יפנים, צרפתים, בריטים וקוריאנים. כולם עמדו מלכת כדי להקשיב להסברי המתרגלים על קצירת האיברים. למתרגל סיני אחד הייתה הזדמנות לספר לקבוצת תיירים גדולה מסין על הפשעים שביצעה המק"ס. מלבד זאת הם התבוננו בעניין בלוחות התמונות ובשלטים. מתרגל אחד ניהל שיחה עמוקה עם גברת אחת שלמדה את האמת על סין. היא אמרה: "סין שלי! אני יודעת על המצב עם הפאלון גונג. זה איום ונורא מה שקורה שם כיום".