Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שיקגו: קבלת פנים חמה בצ'יינטאון לתהלוכה התומכת בפרישה מהמפלגה הקומוניסטית

נוב' 18, 2006 |   כתב מינג-הווי שוי ג'ינג

(Minghui.org)

ב-11 בנובמבר 2006 הצטרפו מתרגלי פאלון גונג ממרכז אמריקה לתהלוכת "תמיכה ב-15 מיליון פורשים מהמפלגה הקומוניסטית ומארגוניה המסונפים". פעילות זו אורגנה על ידי מרכז השירות לעזיבת המפלגה הקומוניסטית בשיקגו. הנוכחים התכנסו בפלאזה בדרום צ'יינטאון כדי לתמוך בפורשים מהמפלגה וכדי לעודד אנשים נוספים לפרוש מהמפלגה. תחנת הטלוויזיה New Century בשיקגו כיבדה את הפעילות בשם "חגיגה שלא תוכל לראות בסין".

העצרתבתהלוכה מוצג מידע חשוב לעם הסיני על הפרישה מהמפלגה

"אני מסכים" –עידוד מאנשים מערביים

נציג מטעם מתרגלי הפאלון גונג קרא בעצרת "הצהרה חגיגית" שנכתבה על ידי האפוק טיימס, וכמה קטעים נבחרים מהצהרות שנכתבו על ידי פורשים מהמק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). אזרחים רבים ממוצא סיני הקשיבו להצהרות והביעו הערכה כלפי המתרגלים. לאחר העצרת עברה התהלוכה לאורך צ'יינטאון. חדשות בדבר פרישה מהמפלגה שודרו בתהלוכה בקול רם ברמקול גדול עבור דוברי סינית. מתרגלים חילקו גם חומרי הבהרת אמת רבים.

אדם ממוצא סיני שאל את אחד המתרגלים:

"מה מעשיכם כאן?"

"אנו תומכים ב- 15 מיליון פורשים מהמפלגה".

"איזו מפלגה?"

"המפלגה הקומוניסטית הסינית".

האדם אמר: "מצוין, מצוין, מצוין".

אנשים רבים ממוצא סיני ביקשו מידע נוסף, ואנשים רבים צפו בתהלוכה. כמה מהם נופפו לשלום למתרגלים. גם אנשים מערביים מחאו כפיים לכבוד התהלוכה. כמה מהם אף הצטרפו לתהלוכה.

מתרגל אמר שהמטרה לשמה נערכה התהלוכה היא לעודד את העם הסיני לומר "לא" למפלגה הקומוניסטית הסינית המרושעת.

מתרגלים מאמינים שכאשר יותר ויותר אנשים ידעו את האמת ויעזרו לעצור את הרדיפה נגד הפאלון גונג, וכשייחשף הטבע המרושע של המק"ס, סין חדשה ללא המק"ס תופיע.