Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תחנת השידור של אוסטרליה מדווחת: משלחת CIPFG האוסטרלית דורשת להיכנס לסין לחקור את הסרת האיברים מאנשים חיים ע"י המק"ס

דצמ' 4, 2006 |   סיאו שאן

(Minghui.org)

[מק"ס - המפלגה הקומוניסטית הסינית ; CIPFG – ארגון החוקר את רדיפת הפאלון גונג]

ב- 27 לנובמבר 2006, ראיינה תחנת השידור של אוסטרליה (ABC), את פיטר ווסטמור, מנהיג צוות ה-CIPFG בוויקטוריה, ונשיא המועצה האזרחית הלאומית. מר ווסטמור אמר שהצוות רצה לנהל בסין, חקירה בלתי מוגבלת בנושא הסרת איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים. דיויד מטאס, עו"ד בינלאומי בנושא זכויות אדם ודיויד קילגור, המזכיר המדיני הקנדי לשעבר בנושאי אסיה פאסיפיק, הקימו צוות חקירה עצמאית והביאו לידיעת  דו"ח לתקשורת ב- 6 ליולי 2006, "דוח על הטענות בנושא קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין". הדו"ח מציין: "לפי המידע שיש ברשותנו כעת, הגענו למסקנה המצערת כי ההאשמות הן נכונות. אנו מאמינים כי התקיימה ומתקיימת באופן נרחב תופעת לקיחת איברים ממתרגלי פאלון גונג שלא נתנו הסכמתם לכך".

מר ווסטמור ענה לשאלות של ABC: "הדרישה להיכנס לסין נשלחה לקונסול הכללי במלבורן בשבוע שעבר, כך שאני חושב שכל החלטה תעשה אחרי התייעצות עם השגרירות בקנברה ואפילו עם בייג'ינג. אני מקווה שנקבל תשובה השבוע".

בתשובה לשאלה על חקירה בלתי מוגבלת בסין הוא אמר: "בגלל שטענות אלה חמורות מאוד, והן עולות לא רק בדו"ח שהזכרת, אלא גם באופן נפרד ובלתי תלוי על-ידי מספר אנשים שהכינו דו"חות עצמאיים על העיסוק הנורא הזה, אנחנו מאמינים שהן כל כך חמורות שצריך לחקור אותן. במיוחד אוסטרליה, הנמצאת בתהליך של משא ומתן על הסכם סחר חופשי  עם סין, מה עוד שסין מארחת את המשחקים האולימפיים ב-2008".

ביולי האדונים  קילגור ומטאס לא קיבלו ויזות כדי לנהל חקירה בסין. אם כן מדוע המק"ס משתפת פעולה עם הדרישה של הצוות מוויקטוריה? מר ווסטמור אמר, שהמק"ס שמה לב לדמותה בזירה הבינלאומית. בעת פרסום דו"ח קילגור- מטאס, המק"ס עשתה שני דברים: האחד, הוציאת תקנה בנושא השתלות איברים. והדבר השני היה להודות בעובדה אותה העולם יודע שהמק"ס קוצרת איברים מאסירים המוצאים להורג. צוות ה-CIPFG של וויקטוריה יחקור האם ואיך התקנה מבוצעת.

בתשובה לשאלה איך הצוות ינהל את החקירה בסין, מר ווסטמור אמר: "אנחנו לא פועלים לגמרי בוואקום. לדוגמה, כששמעתי לראשונה את הטענות, פשוט לא האמנתי בהן. מה שעשיתי היה לעלות לאתר גוגול בערך 'השתלת איברים בסין' ותוך 5-10 דקות הייתי באתר באנגלית מסין, שם מצאתי קליניקות של השתלות איברים המציעות כליות וכבד, זמינים תוך הודעה קצרה מראש, תקופה שהיא פחות מחודש. כך שלדעתי שחשוב לדון במקומות האלה עם הקליניקות על העיסוקים שאימצו להם ובוודאי מהיכן הגיעו האיברים".