Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מה שהבחנתי במהלך ביקורי בסין בחג ראש השנה הסינית

פבר' 15, 2006 |   מטפח פאלון דאפא מפרובינצית שאן-דונג

(Minghui.org)

הייתי רוצה לסכם את מה שראיתי במהלך ביקורי כאשר חזרתי לעיר מגורי במהלך השנה הסינית החדשה.

1. יותר מחמש מאות משפחות גרות בכפר שלנו. במאמץ משותף של מטפחים עמיתים באזור, כולל אמי, כל בית קיבל חומרי הבהרת אמת. כאשר אמי הבהירה את האמת פנים אל פנים לאנשים, רובם הסכימו שפאלון דאפא הוא טוב. אישה מבוגרת אחת הייתה כמעט משותקת. אחרי שלמדה את האמת על הפאלון דאפא היא החלה לשנן "פאלון דאפא טוב". מאז היא החלימה ויכולה ללכת שוב עכשיו.

2. אמי עזרה ליותר מ-20 אנשים לפרוש מהמק"ס, וכולם הסכימו לפרסם בציבור הצהרות של פרישותיהם.

3. הרגשתי שזה די קל לשכנע קרובים לפרוש מהמק"ס ומארגוניה, ולדבר אודות "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" במהלך הטיול. מוחו של גיסי הצעיר הורעל ע"י המק"ס עמוקות, אבל הוא החליט לפרוש מהמק"ס אחרי שלמד את האמת, ואמר שוב ושוב: "תודה רבה לך מאסטר לי"!