Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בריטניה: פרם ראש העיר למתרגלי פאלון גונג על השתתפותם הצבעונית והבולטת בתהלוכת לונדון

פבר' 4, 2006 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

בשלישי לינואר 2006, שני מתרגלי פאלון גונג השתתפו בטקס יום השנה החדשה והבעת הוקרה למשתתפי תהלוכת לונדון 2006, בטרקלין ראש העיר בווסטמינסטר, לונדון.

קבוצת הפאלון גונג קיבלה לוח הנצחה, ותעודה שהוענקה על ידי ראש עירית ווסטמינסטר, טים ז'וינר חבר מועצה, ולורד רוג'ר ברמבל סגן של לונדון רבתי ומנהל הטקס, בשם תומכי ומארגני תהלוכת ופסטיבל יום השנה החדשה, כהוקרה והעדה על השתתפותם בתהלוכה.

 

משמאל לימין: לורד טים ז'וינר ראש עיריית ווסטמינסטר, שני מתרגלי פאלון גונג ולורד רוג'ל ברמבל סגן לונדון רבתי

 

 
High Resolution Picture High Resolution Picture

לוח הנצחת תהלוכת לונדון

 התעודה שהוענקה

בטקס נכחו רבים ממשתתפי התהלוכה, ראשי ערים של מחוזות לונדון אחרים. ראש העיר, סגנו ומנהל האירוע הביעו את הוקרתם לשני המתרגלים וביקשו מהם למסור לקבוצה כולה הודות על הצבעוניות והמפגן המעניין כחלק מתהלוכת לונדון. הם גם ביטאו איחולים לבביים להמשך היותם פרט בולט בתהלוכה.

ב- 1 לינואר 2006 מתרגלי פאלון גונג הבריטים צעדו "בצעדה הגדולה ביותר ברחובות אירופה". יותר מ- 10000 צעדו בצעדה ה- 20 לשנה החדשה, שמשכה אלה 450,000 צופים. המתרגלים ביצעו מופעים מסורתיים סינים  ואת חמשת תרגילי פאלון גונג.  בכל מקום אשר הופיעו, המופע התקבל בתשואות בזכות היופי והרוגע המיוחד של התרגול.