Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אם מתרגלים ילכו בדרך הנכונה האנשים בחברה יהפכו ל"כלי תקשורת חיים" שלנו

פבר' 9, 2006 |   מתרגל דאפא בצפון-מזרח סין

(Minghui.org)

אני גר בעיר קטנה בצפון-מזרח סין שאוכלוסייתה מונה כ- 10,000 איש. פעמים רבות שמעתי שאנשים שאינם מתרגלי פאלון גונג מספרים על ההתפשטות הנרחבת של הדאפא מחוץ לסין, ועל מתרגלים מעבר לים שמאמתים את הפא [חוק היקום]. הם מפיצים את האמת אודות הפא לאנשי העולם, בדיוק כמו "כלי התקשורת החיים" שהמורה דיבר עליהם. הסיפורים עודדו אותי מאוד.

על מתרגלי הדאפא שמעבר לים, המאמתים את הפא, שמעתי לראשונה כשהרדיפה המרושעת הייתה בשלב החמור ביותר שלה. עמית מיחידת העבודה שלי סיפר בפומבי "אחי הוא מלח והוא ביקר בארצות רבות. אנשים רבים במדינות שמעבר לים מתרגלים פאלון גונג. פאלון גונג מותר בכל המדינות פרט לסין. זה מוזר". הערותיו גרמו לאנשים רבים להרהר בדבר.

איש אחר שהיה בהונג קונג חזר עם העתק של "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית הסינית" שילד נתן לו. לאחר מכן הספר הועבר אלינו, למתרגלי הדאפא, ונוכחנו כי היה זה עותק איכותי יותר מזה שהדפסנו אנחנו.

לפני זמן קצר, מתרגל דאפא דיבר עם שני חברים שפרשו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), גבר ואישה. המתרגל דיבר תחילה על ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית המרושעת ולאחר מכן הסביר מדוע הרדיפה של הפאלון גונג היא מוטעית. הגבר אמר כי המפלגה הייתה טובה בהתחלה, בזמן שהוקמה. האישה שאלה אותו "כיצד אתה יכול לומר שהיא הייתה טובה? אנשי הפאלון גונג לא עשו דבר, ובכל זאת המק"ס מדכאת אותם בכל הכוח. אני ראיתי את הפאלון גונג כשביקרתי מחוץ למדינה. הם לא עשו דבר ורק עתרו בשקט כשידיהם מורמות. באיזו תקופה הייתה המפלגה טובה?" מתרגל הדאפא היה עד לכל המאורע וראה את הצד המתעורר של אנשי העולם. אני חושב שחברת המפלגה למדה, כנראה, חלק גדול מהאמת בזמן שביקרה מחוץ למדינה. כנראה שנשמתה זועזעה עמוקות אם הייתה מסוגלת לדבר בצורה אמיצה כל כך.

לאחרונה שמעתי שמישהו שחזר מדרום קוריאה סיפר למתרגל דאפא ש"חומר כתוב להבהרת האמת של הפאלון גונג נמצאים בכל מקום בדרום קוריאה". הערותיו היו מלאות הערכה למתרגלי הדאפא. הדברים האמורים לקוחים משיחות ששמעתי עליהן לגבי אנשים שמדברים על מתרגלי הדאפא המאמתים את הפא מעבר לים. ייתכן שסיפרו אף יותר מכך לקרובי משפחה ולחברים.

כל זה קרה בדיוק כפי שאמר המורה:

"כשהם רואים את מצב הדאפא בעולם הם ידברו עליו בסין, ידברו עם הקרובים והחברים - הם כלי תקשורת חיים. לא משנה כמה הם מכירים את הדאפא, מבינים אותו או לא, הם יביאו את זה בחזרה לשם ויספרו". (ביאור הפא בחג הפנסים בשנת 2003 בועידת הפא במערב ארה"ב)

"האמת היא, תלמידי הדאפא, שבתמיכתכם בתיקון הפא, המחשבות הנכונות שלכם והפעולות הנכונות שלכם כבר הביאו לכך שהרדיפה תתקרב לסופה". (לימוד הפא בועידת הפא הבינלאומית בניו יורק 2004, שו"ת)

כתבתי על הסיפורים האלה אודות מתרגלי הדאפא שמעבר לים, המאמתים את הפא ומשפיעים באופן חיובי על האנשים הרגילים, גם כדי להזכיר למתרגלים עמיתים שלא פעלו היטב. אפילו אנשים שלא מטפחים מפיצים את האמת בצורה פעילה ותומכת, אז מה מתרגל דאפא אמור לעשות?

בואו לא נשכח את הנדרים שנדרנו בפרהיסטוריה. ניקח יוזמה, כל המטפחים כולם, בסין ומחוצה לה, ונפעל יחד כדי למלא את המשימה האדירה שלנו לסייע למורה, לתמוך בתיקון הפא ולהציל יצורים חיים.