Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

דו"ח "הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג (WOIPFG)" (חלק ראשון): מחנה המוות בסו-ג'יאה-טון

מרץ 17, 2006 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

דו'ח החקירה על מחנה המוות בסו-ג'יאה-טון, בעיר שן-יאנג, בפרובינצית ליאו-נינג, מתייחס במיוחד להפעלה שיטתית של עקירת אברים מגופם של מתרגלי פאלון גונג חיים.

לאחר שנחשף שבמחנה המוות סו-ג'יאה-טון בוצעו עקירות אברים מגופם של מתרגלי פאלון גונג חיים לפני שזורקים את גופם למשרפה שבמחנה, "הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג" החל מיד בחקירה דחופה. כיוון שחקירה זו עדיין בתהליך, התוצאות יפורסמו בהמשכים. זהו החלק הראשון של הרבה חקירות עתידיות.

לפי החקירה ההתחלתית שלנו, באמת קיים "שוק איברים" גדול בסו-ג'יאה-טון, בעיר שן-יאנג, בפרובינצית ליאו-נינג, סין. זהו תהליך המבוצע באופן שיטתי, שכולל בניית מחנה מוות, מעצר של "ספקי איברים" (כלומר מתרגלי פאלון גונג חיים) התאמת האיברים של מתרגלי פאלון גונג לפי הביקוש של האנשים שזקוקים להם, "קצירה" של האברים, השמדת הגופות של הקורבנות, הקמת בתי החולים  שישתמשו באיברים גנובים אלה. בתי החולים יכולים להיות ממוקמים מחוץ לסו-ג'יאה-טון.

ארגונים בין-לאומיים לזכויות אדם דיווחו גם על מערכת עצמאית לקצירת אברים מאסירים הנדונים למוות, ואפילו מקרים שהשיקול של קצירת האיברים משחק תפקיד בקביעת עונש המוות.

ללא שום הליך חוקי, מתרגלי פאלון גונג נלקחים למחנה המוות סו-ג'יאה-טון בלי ידיעת אף-אחד. הם בבידוד מוחלט. גופותיהם נשרפות לאחר שקוצרים את אבריהם.

תפעול מחנה המוות סו-ג'יאה-טון החל כבר בשנת 2001, הגיע לשיאו ב-2002. המחנה ממוקם ליד בית חולים בסו-ג'יאה-טון, ומתקניו תת-קרקעיים, כיוון שנבנו על תשתית של מתקן הגנה אזורי. יש לו לפחות יציאה אחת שממוקמת בצד האחורי של בית החולים. על פני הקרקע אי-אפשר לזהות משהו לא-רגיל במחנה המוות. הוא מבודד ושמור בדרגה גבוהה של הבטחה. יש בו מערכת הספקה עצמאית כולל מחסנים תת-קרקעיים.

מספר גדול של מתרגלי פאלון גונג נחטפו ונכלאו בחשאיות במחנה המוות הזה. לדברי עדים, זה "נורא מכדי לראות." כיוון שאלה אינם אסירים נידונים-למוות רגילים, עם מועד שנקבע מראש להוצאה להורג, המועד של קציר האברים הוא לפי צורכי בית החולים. קציר האיברים נעשה במתרגלי פאלון גונג חיים. כיוון שהתהליך ברוטלי באופן קיצוני, רוב הצוות הרפואי שמעורב בקציר האיברים סבל מטראומות פסיכולוגיות חמורות. חלק מהסימפטומים הנפוצים מהם הם סובלים כוללים נדודי שינה וסיוטים. חלק מאנשים השתמשו בזונות כדי להקל על הלחץ הפסיכולוגי. בודדים אף התאבדו בגלל הלחץ הפסיכולוגי העצום.

באספקת איברים מבני אדם חיים מעורבים גם מקבלי האיברים, הצבא ובתי-החולים המקומיים שמבצעים את השתלות האברים, וגורמים נוספים שתומכים. למרות שהרשויות הקומוניסטיות הסיניות וחברי צוות שמעורבים שומרים על סודיות גבוהה, הרבה אנשים למדו על-כך ויש להם מידע על מחנה המוות. הרבה פקידים ובעלי תפקידים גבוהים בממשל הקומוניסטי הסיני בעיר שן-יאנג ובפרובינציית ליאו-נינג, במיוחד אלו בדרגת ניהול ברשות לענייני בריאות, יודעים על-כך ומשתפים פעולה. הקמה ותפעול של מחנה מוות הם תכנון של הרמה הגבוהה ביותר של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

כיוון שהחקירה עדיין מתקיימת, אנו לא נחשוף את חומרי העדויות שלנו במטרה להגן על מקור המידע ועל ערוצי קבלת המידע.

הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של פאלון גונג, 14 למרס 2006.