Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אנשים שאינם מתרגלים והתעוררו לאמת, מצהירים על פרישה מהמק"ס (חלק ראשון)

אפריל 29, 2006 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

כל יום יותר ויותר אנשים בסין מתעוררים להבנת האמת ומכירים בזאת שהולכו שולל על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) שגרמה להם לשתף פעולה ברדיפת הפאלון גונג, בצורה ישירה, כפקידי רשות רשמיים, שוטרים, שומרים במחנות עבודה וכו', או בצורה בלתי ישירה, כמשפחות של מתרגלים שבמקרים רבים קללו את הדאפא, שרפו ספרי דאפא או הפריעו בדרכים שונות כדי למנוע מהמתרגלים לנהוג לפי אמונתם. כתוצאה מהתעוררות זו, אתר האינטרנט מינג-הווי הסיני, או לחלופין המקביל לו, אתר האינטרנט קלירוויסדום, מקבלים באופן הולך וגובר הודעות כנות ורציניות מאנשים שאינם מתרגלים, השואפים להביע באופן פומבי צער וחרטה על ביצוע מעשיהם הרעים, ומכריזים על כוונתם לתקן את דבריהם ומעשיהם בעתיד. עורכי האתרים יבחרו מזמן לזמן הודעות טיפוסיות מסוג זה ויפרסמן אותן כמאמרים שיכונו "הצהרות חגיגיות מאנשים שאינם מתרגלים".

להלן כמה דוגמאות (בשפה האנגלית) של הצהרות חגיגיות אלו: 23/4/2006    Solemn Statements from Non-Practitioners Who Are Awakening

הצהרה חגיגית

בגלל הרמייה וההרעלה על ידי שקרי המק"ס, פשעתי נגד הדאפא, שרפתי ספרי דאפא, תמונות, קלטות שמע וקלטות וידיאו, הוסתי ואוימתי על ידי הרודנים. לאחר זאת אני ומשפחתי קבלנו את גמולנו. סבלנו בצורה קיצונית מעונש שמים. אני מתנצל בכנות לפני מורה הדאפא על הנזק שגרמתי. אני מצהיר בזאת שכל חוסר הכבוד והגסות שבהם התייחסתי לדאפא חסרי תוקף ומבוטלים. גיליתי והבנתי בצורה ברורה שהמק"ס הטביעה את חותמה הרע על יצורי אנוש. כל מי שהולך בעקבות המק"ס פוסע על דרך ללא מוצא. הדאפא היא הדרך היחידה והנכונה לסלק את כתמי המפלצת, והמביאה ברכה לאנשים. מעתה ואילך אזכור באופן יציב "פאלון דאפא הוא טוב" "אמת-חמלה-סובלנות" טובים. אנתק לחלוטין את היחסים מהמק"ס הרעה והמושחתת ואפצה באופן פעיל על הפשעים שעשיתי. אהיה אדם טוב על ידי שאצטרף למאמיני "אמת-חמלה-סובלנות".

צ'ינג-לאן 10 במארס 2006

ההצהרה המקורית בשפה הסינית בקישור האינטרנט: http://minghui.ca/mh/articles/2006/3/21/123324.html

הצהרה חגיגית

הורעלתי על ידי תרבות המק"ס המושחתת. לא הבנתי מדוע תלמידי הדאפא מבהירים את האמת, ולכן אמרתי מילות חסרות נימוס אודות הדאפא והמורה לי, מאוחר יותר סבלתי משבץץ תלמידי הדאפא נתנו לי קמיע (סמל) שחרות עליה "פאלון דאפא טוב". הם בקשו ממני לומר "פאלון דאפא טוב, וכתוצאה מכך הבראתי לאחר שאושפזתי רק 12 יום. זו פאלון דאפא שהצילה אותי ותלמידי הדאפא עזרו לי, כך שיכולתי להתאושש ולהחלים כל כך מהר. אני מצהיר בחגיגיות שכל מה שאמרתי בעבר בגנות הדאפא והמורה לי חסרי תוקף ומבוטלים. אני מתנצל לפני המורה לי. אני מאמין שפאלון דאפא הוא טוב. אעשה ככל יכולתי לתמוך בדאפא.

זנג שוֹאוּ-צ'יואן 3 במארס 2006

ההצהרה המקורית בשפה הסינית בקישור האינטרנט: http://minghui.ca/mh/articles/2006/3/24/123554.html

הצהרה חגיגת

מאז שמשטרו של ג'יאנג זמין רדף בצורה בלתי חוקית את פאלון גונג, רומיתי על ידי השקרים המרושעים שהשמיצו את המורה (הכוונה למייסד השיטה מר לי הונג-ג'י, שמכונה בשם המורה או מאסטר, המת') ואת הדאפא. באותה תקופה לא הקשבתי לאמת שמתרגלי הפאלון גונג סיפרו לי. אמרתי על פאלון גונג דברים רעים לאנשים שהבינו את האמת של הדאפא. זה גרם להשפעות רעות. מאוחר יותר, דרך הבהרות אמת חוזרות של מתרגלים, אני באמת מבין עכשיו שפאלון דאפא הוא טוב! פאלון דאפא  הוא פא צודק! אתנקה לחלוטין מהרעל של משטרו של ג'יאנג. אני מצהיר שכל מילותיי ומעשיי שהיו חסרי נימוס כלפי המאסטר והדאפא מבוטלים וחסרי תוקף. מהיום ואילך אני מאמין בצורה איתנה שפאלון דאפא טוב! אחפש הזדמנויות לספר לאנשים אחרים שפאלון דאפא טוב! אמת חמלה-סובלנות טובים!

הוּ שיאו-יו 20 במארס 2006

ההצהרה המקורית בשפה הסינית בקישור האינטרנט: http://minghui.ca/mh/articles/2006/3/24/123554.html

להצהרות נוספות בשפה אנגלית בקישור האינטרנט: http://www.clearwisdom.net/emh/66