Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מדינת קולורדו קיבלה החלטה לגינוי קצירת האיברים ומחנות הריכוז של המק"ס

מאי 2, 2006 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

חלק שלישי מתוך: תקציר דו"ח התמיכה העולמית במאמציהם של מתרגלי פאלון גונג לחשוף ולשים סוף לזוועות המבוצעות על ידי המק"ס

סנאט מדינת קולורדו ובית הנבחרים שלה העבירו בתאריך ה- 2 באפריל החלטה משותפת מס' 06027. ההחלטה מגנה את "הגירת" הרדיפה כנגד הפאלון גונג לאדמת ארה"ב ואת קצירת האיברים שמתבצעת במחנות הריכוז של המק"ס.

בפני הוועדה העיד הנציג ברנס, החתום על ההחלטה. הוא סיפר בעדותו כי הוטרד על ידי הקונסוליה הסינית לאחר שפרסם הצהרת תמיכה בפאלון גונג. הוא העיד מול הועדה על כך שהמק"ס אינה רודפת רק את אזרחיה, אלא גם מאיימת על אזרחים אמריקאים אשר מרימים את קולם למען חירותם של אחרים.

הנציג פנרי אמר בנאומו לפני ההצבעה על ההחלטה, כי אמנם סין היא שותפה עסקית חשובה, אך אין זה אומר כי ניתן להתעלם מכך שהמק"ס רוצחת את אזרחי סין. על ארה"ב לקום ולומר כי זו התנהגות בלתי מקובלת.