Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

ספרד: סמינר פאלון גונג באוניברסיטת סרגוסה

יוני 12, 2006 |   מתרגל ספרדי

(Minghui.org)

על פי הזמנה מאוניברסיטת סרגוסה, מתרגלי פאלון גונג ערכו בסוף חודש מאי שני ימי סמינר בנושא הפאלון גונג בפני בוגרי האוניברסיטה. הם לימדו גם את חמשת הסטים של תרגילי הפאלון גונג.

הסטודנטים גילו עניין רב בהשפעות הריפוי המופלאות של הפאלון גונג ובתועלת שלו לנפש ולגוף. לאחר שלמדו את חמשת התרגילים, הסטודנטים חוו אישית את שדה האנרגיה רב העוצמה של הפאלון גונג. כמה סטודנטים אמרו כי לאחר התרגול גופם היה חם מאוד וכי הייתה זו הרגשה נעימה. כמה מהם הרגישו סיבוב בבטן, וכמה אמרו כי אף שזרועותיהם כאבו במהלך התרגיל השני, הרי שלאחר מכן גופם הרגיש נינוח כולו.

סטודנטים באוניברסיטת סרגוסה לומדים פאלון גונג

סטודנטים באוניברסיטת סרגוסה לומדים פאלון גונג

למרות שהסטודנטים שמעו מעט על רדיפת הפאלון גונג בסין, הם לא ידעו על ממדיה. המרצים והסטודנטים היו המומים לאחר ששמעו את הסברם של המתרגלים על כך שהרדיפה האכזרית מתנהלת ממש עכשיו, בכל יום, תחת משטרה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בסין. הם נדהמו בעיקר לאחר ששמעו אודות קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים במחנות העבודה בכפייה של המק"ס, ושריפת הגופות כדי להשמיד ראיות, כפי שנחשף לאחרונה. כל אחד מהסטודנטים, המרצים וחברי הסגל שנכחו בסמינר חתמו על עצומה התומכת בפאלון גונג וקוראת להפסיק את זוועות המק"ס. הפרופסורים וכמה מהסטודנטים לקחו עלונים נוספים ואמרו כי הם רוצים להעביר אותם לקולגות וסטודנטים שלא יכלו להשתתף בסמינר.