Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שלושה מקרי היעלמות של מתרגלים מפרובינצית ליאו-נינג ומהאזור האוטונומי האוּיגוּרי שין-ג'יאנג

יוני 27, 2006 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

מחפשים את העלמה לי ג'וּן, שהוחזקה לאחרונה במחנה העבודה בכפייה מאסאנג'יה

מתרגלת הפאלון דאפא, העלמה לי ג'וּן, הוחזקה במחנה העבודה בכפייה מאסאנג'יה וסירבה בתקיפות לשתף פעולה. ב- 22 לאוקטובר 2005, רמקול הודיע כי העלמה לי ג'וּן תועבר בקרוב למקום אחר. לאחר שנחשפה פרשת כריתת איבריהם של מתרגלי הפאלון גונג למטרת העסקאות הרווחיות של השתלות איברים, נתמלאתי חרדה לגבי גורלה של העלמה לי ג'וּן. אם יש בידי מישהו מידע לגבי מקום הימצאותה – אנא שתף אותנו בכך.

מחפשים את מתרגלת הפאלון דאפא – גב' מינג מינג מהעיר דאליאן

מתרגלת הפאלון דאפא – גב' מינג מינג, בת 55, היא מהעיר דאליאן וגרה במחוז ג'ונג-שאן. ב- 4 ליוני, היא הלכה בעקבותיו של המתרגל מר גאו ממחוז גאנג-ג'ין-זי על מנת לבקר בביתו. מאז, נעלמו עקבותיה. בני משפחתה ומתרגלים-עמיתים חוששים מאוד שמא נחטפה על ידי המק"ס. אנו מקווים לקצה חוט של מידע מאלו שיודעים את מקום הימצאותה.

אנו מקווים שמתרגלים עמיתים מהעיר דאליאן ישלחו מחשבות נכונות לעיתים תכופות על מנת לחזק את חברתנו המתרגלת מינג מינג, ועל מנת שלא להניח ליצורים רעים לרדוף אף לא אחד מהמתרגלים שלנו.

המתרגל מר דא פּנג נעלם לפני ארבע שנים - מאז שנלקח למעצר

המתרגל מר דא פּנג (אנו מכירים אותו רק בשם החיבה שלו) הוא מהעיר פוּ-יאנג אשר בפרובינצית אן-הוּ-יי. הוא היה סטודנט באוניברסיטת שין-ג'יאנג, ונעצר באופן לא חוקי ב- 2001 וב- 2002, בטרם סיים את לימודיו באוניברסיטה. מאז נעלמו עקבותיו. אנו מבקשים מאלה שיודעים את מקום הימצאותו ליצור עמנו קשר.