Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

גב' וו הונג עונתה למוות בעיר פנג-ליי

יוני 27, 2006 |   מתרגל פאלון דאפא בפרובינצית שאן דונג

(Minghui.org)

ב- 30 למאי השנה, מתרגלת פאלון דאפא, גב' וו הונג, נעצרה בביתה ונכלאה ב"מרכז המשפטי החינוכי" (מרכז לשטיפת מוח שמסונף ל"משרד 610". ב- 6 ליוני היא נשלחה בדחיפות לבית חולים בעיר פנג-ליי. היא נפטרה ב- 9 ליוני 2006.

נאמר שגולגולתה של גב' וו הונג רוסקה ונסדקה. היא הייתה בתרדמת עמוקה וחוברה למכונת הנשמה. אנו עדיין מנסים לברר פרטים נוספים על מותה.

ב- 30 למאי השנה, יותר מעשרה שוטרים וסוכנים חשאיים טיפסו על קיר ביתה של גב' וו הונג ופרצו לתוכו. הם לקחו את המחשב שלה, המדפסת וחפצים אחרים. באותו היום נעצרה גם גב' ג'ו-או יו-מין, מתרגלת פאלון דאפא, ונכלאה במרכז כליאה בזמן שגב' וו הונג נשלחה למרכז לשטיפת המוח.

בסביבות ה- 31 במאי (פסטיבל הדו-אן-וו), גם מתרגלים אחדים בעיר פנג-ליי נעצרו. גב' ואנג גוי-הו-אה ובתה נעצרו בביתן. אחרים נעצרו בעיירות הסמוכות. כמה שוטרים הטרידו מתרגלים בביתם והטמינו אמצעי צילום והקלטה כשאנשים לא הסתכלו.

ניתן למצוא מס' טלפון  לגורמים  הקשורים לנושא בקישור: http://en.minghui.org/html/articles/2006/6/25/74805.html