Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תלמידי דאפא מבהירים את האמת בעיר נצרת

יוני 3, 2006 |   מינגהוי

בתאריך ה-2 ליוני 2006, חג השבועות, כ-20 תלמידי דאפא מכל הארץ הגיעו במספר מכוניות פרטיות לנצרת וחילקו עלונים בערבית ושפות אחרות על הפאלון דאפא, על הרדיפה, ועל כריתת האיברים האכזרית שהמשטר הקומוניסטי הסיני מבצע על מתרגלי הפאלון דאפא, עמיתינו בסין. לצורך הפעילות המיוחדת הזו הודפסה כמות גדולה של עלונים בערבית בנושא כריתת האיברים של המתרגלים בסין על-ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).. נעשתה הבהרת אמת מלב אל לב לתושבי העיר שחתמו על עצומות נגד כריתת האיברים. היה זה ביום שישי בשבוע, שהוא יומם החופשי של המוסלמים, וכך רחובות העיר הראשיים היו הומים מאדם,  תיירים לא מעטים ממדינות שונות טיילו אף הם ברחבי העיר ובסימטאות השוק. המטפחים התחלקו לקבוצות קטנות שהסתובבו במקומות שונים בעיר במטרה להבהיר את האמת לתושבי נצרת, מוסלמים, נוצרים, יהודים ואחרים -  כי לכל אחד זכות לדעת על הדאפא והיופי שלו.

nazeret2

רוב תושבי העיר שמחו לקבל את המידע אודות הפא, רבים ביקשו בעצמם את העלון מידי המתרגלים. רבים נראו קוראים בעיון את העלון ואת הנספח המתאר את הזוועות במחנות ריכוז סודיים בסין בהם רשויות המק"ס כולאות את מתרגלי הפאלון גונג וקוצרות מהם איברים לסחר ההשתלות.

תושב העיר שפגשתי והצגתי בפניו את המידע אודות קצירת האיברים אמר "הדרשן שלנו מהמסגד כבר סיפר היום לכולם על המתרחש במחנות קצירת האיברים בסין" התושב הוסיף שזה באמת התנהגות איומה של המק"ס, תוצאה של חוסר המוסריות של המק"ס בפרט ושל החברה המטריאליסטית והאנוכית בכלל.

nazeret1

נצרת, עיר שידועה באחוז גבוה יחסית של תומכי המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובמצעדי הראשון במאי שנערכים בה מדי שנה, לא הראתה ביום הפעילות שום סימן מיוחד לרוח הקומוניסטית, ותושבי העיר לא הביעו (למעט אחד או שניים) שום תמיכה ברעיון השגוי. רק שלטים קרועים עם סמל הפטיש והסדן נראו כזכר ישן של האחד במאי בעיר. תושב העיר אמר "אני נגד הקומוניזם – הקומוניסטים מביאים רק צרות ואלימות בכל מקום שאליו הם מגיעים", תושבים אחרים התקשו להאמין מדוע המק"ס רודפת בצורה כה ברוטאלית את הפאלון גונג. הם התעניינו ולא יכלו להבין את ה"הגיון" המסתתר מאחורי הרדיפה. כל זה לא מפתיע – הרי מדובר ברדיפה בלתי רציונלית, מנוגדת לאמנת זכויות האדם שסין עצמה חתומה עליה, ובלתי חוקית ע"פ חוקתה של סין עצמה. זוהי רדיפה של הערך האוניברסאלי "אמת-חמלה-סובלנות".

nazeret6

לקראת סוף הפעילות המתרגלים נפגשו ליד כנסיית הבשורה לשליחת מחשבות נכונות. בדרך חזרה למכוניות פגשנו תושבים רבים שכבר הכירו את פאלון דאפא ואת הרדיפה של המק"ס.