Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אוסטרליה: סנטור מצטרף לארגון למען חקירת רדיפת הפאלון גונג וטוען שעל הציבור לדעת את העובדות

יולי 30, 2006 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

חבר הפרלמנט האוסטרלי אנדרו בארטלט הצטרף לאחרונה ל- CIPFG (הארגון למען חקירת רדיפת הפאלון גונג). הוא אמר בראיון, שהממשלה האוסטרלית מחויבת לנקוט בצעדים נוספים לנוכח ההאשמות שהמק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) מעורבת בקצירת איברים ממתרגלי פאלון דאפא חיים, ושיש לדאוג לכך שהציבור ידע את העובדות.


להגדיל את לחץ דעת הקהל כדי לעצור את הרדיפה

כבר כשנתגלה לראשונה שהמק"ס מעורבת בקצירת איברים ממתרגלי פאלון דאפא למטרות רווח, אנדרו בארטלט נשא נאום בקווינסלנד במסגרת מפגן למען תמיכה בפרישה מהמק"ס, וחשיפת פשעי קצירת האיברים. הוא אמר: "כל מי שעובר היום ליד המפגן צריך לשאול את עצמו: מה אני יכול לעשות כדי לעצור את הרדיפה? לא ייתכן שנשתוק לנוכח דריסת זכויות אדם למטרות מסחר ורווח כספי". כששני  חוקרים קנדיים עצמאים [1] פרסמו את הדו"ח שלהם, הסנטור הרגיש שמוטלת עליו האחריות להקדיש יותר תשומת לב להפרות כה חמורות של זכויות האדם. לאחרונה הוא הצטרף כחבר ב- CIPFG.

הסנטור בארטלט מאמין שבכל איזור מתפתח יש להקפיד על שמירה של זכויות האדם. זהו דבר בעל חשיבות עליונה. כלומר, כשמבוצעים מעשים אשר מפירים את זכויות האדם, עלינו לשים יותר לב. הוא אמר ש- CIPFG מקווה להגביר את מודעותם של אנשים לגבי נושא זכויות האדם, ולהעניק תמיכה לנרדפים. בכל מה שנוגע לנושאים של זכויות אדם, הם יפעלו בערוצים רבים על מנת להגדיל את לחץ דעת הקהל לטובת עצירת הרדיפה.

על הממשלה האוסטרלית לנקוט בצעדים ספציפיים, ולדאוג לכך שהציבור יתוודע לכל העובדות

אנדרו בארטלט אמר שדו"ח החקירה הקנדי העצמאי משך תשומת לב רבה. מהדו"ח עולה המסקנה שההאשמות לגבי כך שהמק"ס מעורבת בקצירת איברים ממתרגלי פאלון דאפא חיים, הן נכונות. לכן, על אוסטרליה מוטלת האחריות להביע דאגה מיידית לגבי גורלה של סין, ועל ממשלות של מדינות אחרות גם כן לדעת את העובדות.

הוא מאמין שעל פי רישומים שנמצאים בידי הממשלה האוסטרלית, עולה שהממשל הסיני (המק"ס) מפר את זכויות האדם באופן חמור מאוד. סין ניסתה בעבר לטשטש את העובדות בנושאים רבים, אך זה לא עולה בידה.

לטובת המדינה והאזור, על אזרחי אוסטרליה לשים לב להפרות זכויות האדם, ולהיות הראשונים בתור. במיוחד לאור העובדה שאוסטרליה וסין מפתחות ללא הרף את קשרי המסחר שקיימים ביניהם, ולאור הזדמנויות העבודה הרבות שנפתחות בפני פועלים סיניים באוסטרליה, ומשחקי האולימפיאדה שבקרוב ייערכו בבייג'ינג; כל זה צריך לגרום לממשלה האוסטרלית להרגיש מחויבת לנקוט ביותר פעולה.

ליידע מראש אזרחים שעשויים לנסוע לסין לקבלת טיפול רפואי על העלול להתרחש

הסנטור בארטלט אמר שהממשלה האוסטרלית מחויבת ליידע מראש אזרחים שנוסעים לסין לשם השתלת איברים, לגבי העלול להתרחש (שמישהו ישלם בחייו בשביל האיבר – המת'). האחריות מוטלת על הממשלה האוסטרלית לנקוט ביותר פעולות על מנת להפעיל לחצים על הממשלה הסינית, ולהשיג את כל העובדות.

הסנטור בארטלט ציין שהממשלה האוסטרלית לא הקפידה לתת עדיפות לנושאים רבים בתחום זכויות האדם. זה לא ייתכן. הוא מאמין שזה עלול להזיק לתדמיתה של אוסטרליה כמדינה דמוקרטית, וגם לעתיד התפתחותה הכלכלית, משום שאלו דברים שבאים בניגוד לטבע האנושי שלנו. הוא מאמין בכל לבו שעל כל השכבות החברתיות להקפיד על שמירת זכויות האדם.

הוא אמר שהוא יעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם אחרים, להשתמש באמצעים פוליטיים דמוקרטיים, ולהגביר את דעת הקהל להפעלת לחץ על הממשלה האוסטרלית, שתשים יותר לב לזכויות האדם.

קישורים נוספים:

דיויד קילגור נושא דברים בשימוע של הקונגרס האמריקני לגבי קצירת האיברים ממתרגלים חיים:

http://www.falunnews.org.il/articles_p/2006/11/c_08/0_02.htm

דיויד קילגור נושא דברים בוועדה לזכויות אדם באו"ם:

http://www.falunnews.org.il/articles_p/2006/10/c_08/78314_01.htm

מסיבת עיתונאים של CIPFG דורשת חקירה מלאה של מחנות לעבודה בכפייה בסין:

http://www.falunnews.org.il/articles_p/2006/05/c_03/72189_10.htm