ברכות

תלמידי דאפא המשתתפים בוועידת הפא של אוסטרליה: ברכות לכולם!

מתרגלי הדאפא באוסטרליה פועלים טוב יותר ויותר באימות הפא, בהבהרת העובדות ובהצלת ישויות חיות. אני מקווה שבאמצעות הוועידה הזאת תסכמו את הניסיונות החיוביים, תמצאו את ההחסרות, ותפעלו טוב עוד יותר במעט הזמן שנשאר.

אני מאחל לוועידת הפא הצלחה מלאה!

לי הונג-ג'י
15 בדצמבר 2007