Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

"מיוצר בסין" - בעבודת כפייה

אוג' 1, 2007 |   לין ג'אן-שיאנג

(Minghui.org)

כשאנשים מדברים על "פלא כלכלי" ועל סכומי העתק ברזרבה של סין, האם הם יודעים כמה דם נשפך מאחורי המסך הכהה?

בשנים האחרונות סין הפכה בהדרגה ליצרנית של המוצרים המשווקים בעולם. המוצרים המיוצרים בסין ממלאים שווקים בין-לאומיים. כיצד יכולה סין לייצר מוצרים כה "זולים"? אנשים רבים לא חקרו באופן מעמיק את הנושא הזה, ורק חושבים שבסין העבודה זולה. למעשה זה לא כל הסיפור – מוצרים רבים מיוצרים על-ידי אסירים הכלואים בבתי כלא ובמחנות עבודה, נכללים בהם מתרגלי פאלון דאפא העצורים באופן בלתי חוקי. התמונות למטה הן דוגמאות של מוצרים שנעשו על-ידי מתרגלים הכלואים באופן בלתי חוקי בבתי כלא ובמחנות עבודה.


פרפרים שנעשו על-ידי מתרגלות הכלואות במחנה העבודה לנשים היי-זווי-זי, בעיר צאנג-צ'ון, מחוז ג'י-לין

תכשיטי ילדים

עבודת אמנות

מחרוזות וצמידים

מוצרים ותכשיטי ילדים שנעשו בעבודת כפייה על ידי מתרגלות פאלון גונג במחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה, בעיר שאן-יאנג, מחוז ליאו-נינג

בנוסף לרדיפת מתרגלי פאלון גונג באמצעות עינויים אכזריים, רצח והתעללות מינית, המפלגה הקומוניסטית הסינית מנצלת אותם בעבודת פרך של יותר מ-10 שעות ביום בתנאי עבודה מחפירים. כמו כן קוצרת המק"ס ממתרגלים חיים את איבריהם כדי לעשות רווחים עצומים.

מתרגלי פאלון גונג נאסרים באופן בלתי חוקי ונשלחים לבתי כלא, למחנות עבודה ולמרכזים לשטיפת מוח רק על שום שהם נשארים איתנים ונאמנים לאמונתם בפאלון דאפא ובעקרונות "אמת-חמלה-סובלנות". המוצרים המיוצרים בעבודת הכפייה מיוצאים לארה"ב, יפן, אוסטרליה, ואירופה מה שמביא למק"ס סכומים עצומים של מטבע זר. למק"ס, הניצול למטרה כלכלית של המתרגלים הנו חלק חשוב ברדיפה של הפאלון דאפא.

במציאות, המוצרים מתויגים כ"תוצרת סין", אך כדי להיות יותר מדויקים יש לתייגם כ"מיוצרים בסין בעבודת כפייה". הכמות העצומה של המוצרים המיוצאים מסין והמיוצרים בעבודת כפייה מפירים באופן ישיר את תקנות ארגוני המסחר העולמי והביאו למק"ס סכומי ענק של מטבע זר, ובזה משתמשת המק"ס להמשיך ולרדוף את הפאלון גונג ולתשלום בונוסים לשוטרים כדי לעודד אותם להמשיך ולרדוף מתרגלים.

כשאנשים מדברים על "פלא כלכלי" ועל סכומי העתק ברזרבה של סין, האם הם יודעים כמה דם נשפך מאחורי המסך הכהה?