Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

וועדת האו"ם יוצאת נגד העינויים בהם משתמש המשטר הסיני: דו"ח ארגון זכויות האדם של הפאלון גונג חושף את שקרי המשטר הסיני

נוב' 13, 2008 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

(תקציר)

וועדת האו"ם לענייני עינויים מקיימת את המושב ה-41 של הועידה בג'נבה החל מה-3 ועד ל-21 בנובמבר 2008. הוועדה תסקור במיוחד את העינויים בהם משתמש המשטר הסיני. תשעה עשר ארגונים לזכויות אדם, ביניהם הארגון לזכויות אדם של הפאלון גונג, מסרו דוחות המגנים בחריפות את המפלגה הקומוניסטית הסינית המעודדת שימוש בעינויים.

סין חתומה על האמנה נגד עינויים שאושרה ב-1987, אחת משמונה אמנות לזכויות אדם בעולם, והיא מחויבת לפעול על פי החוקים שמתווה אמנה זו, כמו מניעת עינויים ועצירתם, הענשת אלה המשתמשים בעינויים ופיצוי קורבנות של עינויים. וועדת האו"ם נגד עינויים היא הרשות המבצעת של אמנה זו, וכל המדינות החתומות עליה צריכות להגיש דו"ח בנושא לעיונה של הוועדה מדי ארבע שנים.

בעקבות הטבח בכיכר טיאננמן ב-4 ביוני 1989 המשטר הסיני הגיש את הדוח של אותה שנה לוועדת האו"ם רק ב- 1993. ב-1996 וב-2000 הגיש המשטר שני דוחות נוספים. וועדת האו"ם נגד עינויים ציינה שוב ושוב נושאים חמורים רבים בהתייחסה לקיומם של "מחנות לחינוך מחדש", "אסירים פוליטיים" והענשה באמצעות עינויים. ב-2004 המשטר הסיני לא העז להגיש את הדוח כיוון שחשש שהרדיפה הבלתי אנושית שהוא מנהל נגד הפאלון גונג תמשוך תשומת לב רבה. זה היה הדוח הרביעי שלא הגיש.

הוועדה לחצה על המשטר הסיני ללא הרף והגישה תלונה בפני מועצת האו"ם לענייני זכויות אדם (UNHRC), משטר הרפובליקה העממית של סין הגיש בחוסר רצון את הדוח החמישי לקראת המושב ה-41 של וועדת האו"ם נגד עינויים.

לאחר פרסום הדו"ח של המשטר הסיני באתר האינטרנט של האו"ם, הארגון הגדול ביותר לזכויות אדם בעולם הביע חוסר אמון רב בממצאים. תשעה עשר ארגוני זכויות אדם שלחו דוחות משלהם בתגובה לדו"ח המשטר הסיני, ודוחותיהם מוקיעים משטר זה. על פי האמנה, וועדת האו"ם נגד עינויים מחויבת לתעד דוחות אלה שנכתבו בתגובה ואף תשתמש בהם כנקודות ייחוס עיקריות לביצוע חקירותיה. במקביל הגישה הוועדה 11 עמודי שאלות למשטר הסיני לגבי הדוח של שנת 2008 שהגיש

שמועות שנכתבו בדיו לעולם לא יוכלו להסתיר עובדות שנכתבו בדם

מתרגלי הפאלון גונג סובלים מעינויים בלתי אנושיים כבר משנת 1999, אז הכריז המשטר הסיני באופן פומבי על כוונתו לחסל את הפאלון גונג.

הארגון לזכויות אדם של הפאלון גונג ציין כבר בעבר בדוח ששלח לאו"ם כי למעשה "חקיקה יעילה, ואמצעים מנהלתיים ומשפטיים" שמציין המשטר הסיני בדוח של 2008 זו למעשה שיטה בה משתמש משטר זה כדי להוליך את העולם שולל. בפועל מדובר רק ב"התקדמות על הנייר" המשמשת את המשטר הסיני כבר תקופה ארוכה כדי לטייח את המציאות המתדרדרת. מבחינת הארגון אין לאפשר עוד למצב זה להמשיך ולהתקיים וכי למעשה דוחות אלה של המשטר הסיני מצביעים על כך כי משטר זה יודע היטב מהם הסטנדרטים שדורשים ארגוני זכויות האדם, כיצד להקים מסגרת עבודה חוקית לטפל בנושאים אלה וכיצד להעניש פושעים שהפרו זכויות אדם. אך למרות זאת המשטר הסיני בוחר להמשיך להפר זכויות אדם ולציין כי הוא מיישם "חקיקה יעילה, ואמצעים מנהלתיים ומשפטיים". המשטר הסיני הוכיח לא פעם כי הוא יכול לחוקק חוקים רבים המשמשים אותו להפר זכויות אדם, ולבטל חוקים שנועדו להגן על זכויות אדם, כלומר – מדובר במשטר שמעולם לא פעל על פי חוק כלשהו. "חקיקה יעילה, ואמצעים מנהלתיים ומשפטיים" משמשים ככיסוי לרמות את הקהילה הבין-לאומית ולהסיט את תשומת לבה ממצב זכויות האדם המתדרדר בסין.

ארגון זכויות האדם של הפאלון גונג גם הציג בדוח שהגיש עובדות המוכיחות מעל לכל ספק כי המשטר הסיני מנהל רדיפה אכזרית נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין. מאז שנת 2000 שולח הארגון לנציב המיוחד של האו"ם לענייני עינויים עדויות המתעדות מקרים של הפרות זכויות אדם של מתרגלי פאלון גונג. בתגובה שלח הנציב של האו"ם מאות פניות למשטר הסיני בנוגע למקרים אלה. המשטר מסר בתגובה כי מתרגלי פאלון גונג שנרדפו למוות כביכול מתו מוות טבעי, למרות שבכל המקרים מדובר במתרגלים בריאים שנעצרו על ידי המשטרה.

פרט לאיסוף ותיעוד מידע יוזם ארגון זכויות האדם של הפאלון גונג מפגשים בין מתרגלים שהצליחו להימלט מסין, או אנשים שקרובי משפחתם הם מתרגלי פאלון גונג החיים בסין, לבין נציגי ממשלות שונים. אחוז קטן בלבד ממתרגלי הפאלון גונג בסין הצליחו להימלט מהמדינה ורק למתרגלים מעטים מאוד יש קשרים עם מדינות מחוץ לסין. ובכל זאת מספרם של מתרגלים אלה גדול דיו לשמש עדים ישירים לרדיפה, ובמיוחד להיקפה.

המשטר הסיני מורה לענות מתרגלי פאלון גונג

ארגון זכויות האדם של הפאלון גונג מציין בדוח כי המשטר הסיני למעשה מעודד את הרדיפה כחלק ממדיניות הכוללת כל המדינה למרות שאינה מעוגנת בחוקה או בנוהל כלשהו. המשטר החרים את הפאלון גונג ביולי 1999, ובאוקטובר שלאחר מכן העביר "חוק" לאשר רדיפה זו.

המשטר הסיני הכריז בפומבי כי מטרתו היא לחסל את הפאלון גונג, אך כדי להוליך שולל את העולם הוא גם הצהיר כי בעצם מספר קטן של מתרגלים נענש "לא על שתרגלו פאלון גונג אלא בשל מעורבותם במעשים בלתי חוקיים". מאז 1999 נעצרו מיליוני מתרגלים שהמשטר מתנה את שחרורם בתנאי שיוותרו על הפאלון גונג. האם אנשים שהיו "מעורבים במעשים בלתי חוקיים" יכולים להשתחרר רק אם ייוותרו על "המעשים הבלתי חוקיים שלהם"?

המשטר מתפאר בכך שניצח בעיקר בזכות זה שהצליח ל"שנות" כמה מתרגלי פאלון גונג  - מה שמוכיח כי מטרתו העיקרית איננה "המעשים הבלתי חוקיים" אלא "לשנות" מתרגלי הפאלון גונג כדי שיוותרו על אמונתם.

הוראות המשטר הסיני המעודדות עינויים נגד מתרגלי הפאלון גוונג מפרות את האמנה נגד עינויים. ג'יאנג זמין הצהיר כי "אין כל אמצעי שהוא מוגזם מדי נגד הפאלון גונג". ההוראה שיש בידי משרד 610 היא כי "הכאה למוות תיחשב להתאבדות" והמשטר מעניק פרסים לשוטרים ה"משנים" מתרגלים. בנוסף המשטר גם מארגן פעילויות בהם שוטרים יכולים להחליף ביניהם רעיונות על שיטות עינויים וציוד עינויים. מדיניות המשטר מעודדת בקרב כל הדרגים שימוש בעינויים נגד מתרגלי הפאלון גונג עד ש"ישתנו". תוך שימוש במעצרים בלתי חוקיים של מתרגלים, כליאתם ב"מרכזים לשטיפות מוח" ובבתי חולים פסיכיאטריים ומניעת אפשרות לייצוג משפטי באמצעות עורך דין. יש מקרים בהם רודפים גם את עורכי הדין המעזים לצאת להגנתם של מתרגלי הפאלון גונג.

המשטר הסיני מפר סעיפים רבים באמנה נגד עינויים

סעיף 3 באמנה אוסר על כל מדינה החתומה על האמנה להשיב אדם למדינה שהשתמשה בעינויים. בשנת 2000 המשטר הסיני עודד את הממשל בקמבודיה לעצור מתרגלי פאלון גונג שהחזיקו במעמד של פליטים של האו"ם ולהשיבם לסין וב-2007 לחץ המשטר על ממשלת רוסיה להחזיר מתרגלי פאלון גונג לשטחו.

על פי סעיפים 4,11,12,13 ו-14 באמנה יש להביא אנשים שהשתמשו בעינויים על עונשם, להגן על אנשים שסובלים מעינויים ולפצות את הקורבנות. אולם המשטר הסיני דווקא החמיר את הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג והוא ממשיך לענות את הקורבנות למרות הלחץ הבין-לאומי הכבד המופעל עליו.

ב-24 בנובמבר 2005 שוטר אנס שתי מתרגלות שהיו נתונות במעצר ובעקבות לחץ רב שהופעל על המשטר השוטר הודה במעשיו והועמד לדין. אך במקביל המשיך המשטר לרדוף את הקורבנות והאיש שסייע להן בהגשת התביעה נשפט ונכלא במחנה עבודה בכפייה.

סעיף 16 באמנה מציין כי יש לאסור יחס בלתי אנושי אך המשטר הסיני קוצר איברים ממתרגלי פאלון גונג בשיטות האכזריות ביותר. הנציב המיוחד של האו"ם לחופש האמונה והדת והנציב המיוחד לענייני עינויים פנו יחד למשטר הסיני בעניין זה כדי לברר מה מקור האיברים המשמש בשגשוג הפתאומי בניתוחי ההשתלות בסין מאז שנת 2000.

המשטר הסיני מעודד תרבות של אלימות ויש להשעותו מחברותו ב- UNHRC

ארגוני זכויות האדם תיעדו כיצד המשטר הסיני מעודד עינויים כדי לרדוף את הפאלון גונג, טיבטים, נוצרים ב"כנסיות לא חוקיות" ובדלנים, אך למעשה אזרחי סין כולה הם קורבן של מדיניות זו. השיטות ששימוש את המשטר נגד מתרגלי פאלון גונג מיושמות כיום נגד כלל הציבור וביניהם גם עורכי דין המייצגים מגישי עתירות שונים כדוגמת אלה שהמשטר הרס את בתיהם או שאיבדו את משרתם, או שהם קורבנות רעידת האדמה. המשטר הסיני זקוק לשימוש בעינויים כדי לאיים על אזרחיו ולדכא מחאות.

לנוכח כל זאת הומלץ בהדוח שהוגש על ידי ארגון זכויות האדם של הפאלון גונג להשעות את המשטר הסיני מחברותו ב- UNHRC. הארגון, ויחד עם Conscience Foundation The, ימשיך לעקוב אחר החקירה שתנהל וועדת האו"ם נגד המשטר הסיני, ויהיה בקשר עם מגישי הדוחות של האו"ם.