(Minghui.org)

ב-18 ביוני 2008 פרסם אתר מינג-הווי באישורו של המורה את הרצאתו "לימוד הפא בוועידה בניו יורק 2008", שלא כללה את החלק של השאלות והתשובות. זמן קצר לאחר מכן הופיעו באתרי אינטרנט Boxun , Youtube ואתרים אחרים מחוץ לסין, גרסאות זדוניות מפוברקות של הכתבים ושל הוידיאו, בכוונה לבלבל את דעת הקהל, להפריע לפא ולרמות את האנשים. בימים האחרונים כתבים מזויפים אלה עשו את דרכם לכמה אזורים בסין. אנו מקווים כי תלמידי דאפא, בעיקר אלה שבסין, לא יושפעו או יופרעו מתחבולות נבזיות אלו של סוכני המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית).

שום דבר בו אנו נתקלים בטיפוח לא קורה במקרה. בואו נהפוך את ההתערבות וההפרעות האלה מצד אותם מרגלים להזדמנויות לשפר את השין-שינג שלנו ולסלק את הדברים הרעים, ולנצל את הזמן היטב עוד יותר כדי לטפח ולהציל אנשים.