Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בית משפט בצ'אנג-צ'ון מפר את החוק

אוק' 26, 2009 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

במרץ 2009 בית המשפט המחוזי נון-גאן בפרובינציית ג'י-לין דן שלא כחוק שבעה מתרגלי פאלון גונג. בהמשך עתרו המתרגלים לבית המשפט לערעורים בצ'אנג-צ'ון, אך בית המשפט עיכב את ערעורם שוב ושוב. בשלב זה בית המשפט מבקש להצהיר על "פסק דין" ללא משפט, וטוען כי "אין כל צורך לפעול על פי נהלים משפטיים באשר לנושאים הקשורים לפאלון גונג".

בדצמבר 2008 ניהל בית המשפט נון-גאן "משפט" חשאי נגד שבעה מתרגלי פאלון גונג, מבלי ליידע את משפחותיהם. ב-7 במרץ 2009 נקט בית המשפט באותה שיטה והצהיר על "פסק דינם" של המתרגלים. המתרגלים לא קיבלו את "פסק הדין" ועתרו יחד בפני בית המשפט לערעורים בצ'אנג-צ'ון. המתרגלים ובני משפחותיהם שכרו 14 עורכי דין כדי לייצגם בבית המשפט.

בשלב זה תקופת הערעור כבר הסתיימה ובני המשפחה קראו לבית המשפט שוב ושוב להורות על שימוע, אך בית המשפט דחה אותם בתירוצים שונים. ב-7 בספטמבר 2009 דרש בית המשפט מעורכי הדין להגיש את כתבי ההגנה שלהם, בטענה כי רק כך יוכל בית המשפט להחליט אם לכנס שימוע בנושא. זאת מבלי לאשר אם אכן יתקיים דיון בבית המשפט. האם מסירת כתבי הגנה לבית המשפט מהווה תנאי מקדים לשימוע? המתרגלים ובני משפחותיהם הבחינו באי תקינות אופן התנהלותו של בית המשפט ואמרו לעורכי דינם "אל תמסרו את כתבי ההגנה אם בית המשפט לא יאשר כי אכן יכנס שימוע ".

ב-23 באוקטובר 2009, חצי שנה לאחר התאריך האחרון להגשת הערעור, בית המשפט לערעורים בצ'אנג-צ'ון הודיע לעורכי הדין כי ישמיע את פסק הדין ב-23 באוקטובר, כלומר עוד באותו יום.

העובדה כי בית משפט מודיע על "פסק הדין" מבלי לקיים משפט וללא הסנגוריה היא הפרה של החוק. בני המשפחה כאמור ציינו זאת בפני בית המשפט, ותשובת בית המשפט הייתה, כאמור,  "אין כל צורך לפעול על פי הליכים משפטיים באשר לנושאים הקשורים לפאלון גונג". בית המפשט לערעורים בצ'אנג-צ'ון היה אמור להעביר את "פסק הדין" נגד שבעת המתרגלים ב-23 באוקטובר לבית המשפט המחוזי נון-גאן.