Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אזרחים מסין מפרסמים הצהרות לגבי מעורבותם ברדיפה

נוב' 3, 2009 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

אזרחים רבים בסין מצאו עצמם מעורבים שלא ברצונם ברדיפה של המשטר הקומוניסטי הסיני אחר מתרגלי הפאלון גונג. במשך יותר מעשר השנים שעברו מהנחתת הרדיפה אנשים רבים הבינו את טעותם. בזה אחר זה הם פונים ומבקשים לספר מדוע נסחפו לשתף פעולה עם המשטר.

להלן דוגמה מה"הצהרות החגיגיות" של אזרחים אלו, שאינם מתרגלי פאלון גונג:

אני תלמידת חטיבת הביניים. האמנתי לתעמולה הרעלית של הטלוויזיה ולמה שלימדו אותנו בבית הספר, וחתמתי כנגד מה שמתרגלי הפאלון גונג עושים. יותר מאוחר הדודה שלי הבהירה לי את האמת לגבי הפאלון גונג. הבנתי שהמפלגה הקומוניסטית הסינית הוליכה אותנו שולל והיא מבצעת רצח.

כאן אני מצהירה חגיגית שאני מתכחשת לכל דבריי וכל מעשיי כנגד הפאלון גונג. אני תומכת בפאלון גונג והייתי רוצה להיות אדם טוב על ידי כך שאתאים לעקרונות "אמת-חמלה-סובלנות".

וואנג ג'ון-שיאו, 25 באוקטובר