ברכות

לתלמידי הדאפא המשתתפים בוועידת הפא של קנדה: שלום לכולם!

לכו היטב ובנחישות את סוף המסלול, לימדו היטב את הפא, ובעזרת טיפוח טוב של הבסיס של עצמכם, המחשבות הנכונות שלכם ייעשו חזקות באופן טבעי, ובטוח שתעשו היטב את הדברים שתלמידי דאפא אמורים לעשות. הרוע גמור, הסביבה השתנתה, אז אפילו עוד יותר אל תרפו את הטיפוח של עצמכם. חשלו את המוסריות האדירה ואת הזוהר שלכם במשימה הקדושה של הצלת הישויות החיות!

לי הונג-ג'י
17 במאי 2009