Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מחנה עבודה בכפייה ובית חולים משתפים פעולה להלעיט בכוח מתרגלי פאלון גונג

מאי 3, 2009 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

מאז שנת 2000 צוות מחנה העבודה בכפייה גאו-יאנג מענה מתרגלים השובתים רעב. הם מלעיטים את המתרגלים בכוח בצואת אדם, ותוך כדי כך שופכים מרק חם לבגדיהם, ומכים אותם גם - באלות חשמליות. אם המתרגלים שובתים רעב במשך כמה חודשים הסוהרים מטיחים אותם שוב ושוב לערימות חול, ומלעיטים אותם בכוח בפלפל חריף וחומץ,ושופכים אלכוהול לתוך אפם.

לאחר שפשעים אלה של צוות מחנה העבודה נחשפו בפומבי, הם הורו לבתי חולים מקומיים להלעיט בכוח את המתרגלים כדי לחמוק בעצמם מאשמה ומגינוי ציבורי. הסוהרים ממחנה העבודה שיקרו בנוגע למתרגלים כדי לגרום לבתי החולים לשתף פעולה.

ליו יו-ג'יאן, מתרגל פאלון גונג, שהועבר מבייג'ינג למחנה העבודה בכפייה גאו-יאנג לפני חודש, הולעט כוח בבית החולים של מחוז דאו-יאנג כיוון ששבת רעב. הסוהרים במחנה כפתו את ידיו לדפנות המיטה בבית החולים, קשרו את רגליו, והחזיקו את ראשו בכוח. שני רופאים פתחו את פיו של ליו בכוח באמצעות פליירים חדים וארוכים, ולאחר מכן החדירו צינור הזנה לגרונו וצינור נוסף לנחיריו. השפתיים, החניכיים, הפה, הגרון, והושט של ליו נפגעו קשות. הוא דימם מהאף ואיבד הכרה מספר פעמים. זרועותיו דיממו, ידיו התנפחו ופניו כוסו בדמו שלו.